Privatlivspolitik

ADVARSLER

Alle, der besøger dette websted accepterer vilkårene og betingelserne i den nærværende aftale samt dem, der angives på andre sider i webstedet. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, bedes du afholde dig fra at bruge siden. Virksomheden forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage ændringer i vilkårene og betingelserne.

FORMÅLET MED HJEMMESIDEN

Formålet med hjemmesiden er at levere teknisk information til reparation og service af virksomheden køretøjer til personer, der har rettigheder i henhold til art. 53(1) fra Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 167/2013. . Denne adgang stilles til rådighed som angivet i og krævet af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 fra 19. september 2014 for så vidt angår tekniske oplysninger vedrørende køretøjer til landbrug og skovbrug. Læs afsnittet Vilkår og betingelser på hjemmesiden for alle nærmere oplysninger om eller eventuelle specifikke undtagelser med hensyn til de ovenstående bestemmelser.

ADGANG TIL DEN TEKNISKE INFORMATION

Det er muligt at undersøge typen og egenskaberne for den tilgængelige tekniske information ved at registrere sig og oprette adgang til siden. Efter at have søgt efter den ønskede tekniske information er det muligt at læse den ved at købe abonnementer på pakker med tidsbestemt adgang på årlig, månedlig, ugentlig, daglig og timebasis. Disse pakker er også opdelt i overensstemmelse med typen af den tekniske information. Læs afsnittet Vilkår og betingelser på hjemmesiden for at få oplysninger om adgang til den tekniske information.

COPYRIGHT OG INTELEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Virksomheden er eneejer af de eksklusive rettigheder, som er omfattet af reglerne om copyright og industrielle ejendomsrettigheder, både hvad angår form og indhold af den tekniske information, som reguleres af adgangsbetingelserne til den tekniske information, der blev underskrevet af kunden på købstidspunktet. Medmindre andet er angivet, er samtlige varemærker, logoer, billeder, tegninger, lyde, musik, film, videoer, software og andet indhold på hjemmesiden (i det følgende benævnt "Objekter") dækket af de relevante rettigheder, som beskytter ejendomsretten hertil, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, varemærkerettigheder, patentrettigheder m.m. Disse rettigheder håndhæves af virksomhedens eller bruges under licens af virksomheden med tilladelse fra de respektive ejere. Enhver brug (kopiering, delvis kopiering, udskrift) af objekterne er således forbudt, medmindre der udelukkende er tale om kopiering til privat eller personlig brug. Kopiering til privat eller personlig brug omfatter lagring på pc og udskrift af objekterne til brug for den kopierende selv. Enhver distribution, overførsel (inklusive offentliggørelse på andre hjemmesider), ændring, genudgivelse eller genbrug (i andre dokumenter eller filer) af objekterne over for tredjepart kan under ingen omstændigheder betragtes som privat brug og er derfor ulovlig. Virksomheden påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for, og kan som sådan heller ikke holdes ansvarlig for, eventuelle brud på de rettigheder, som ejerne af objekterne har tildelt virksomheden, i tilfælde hvor disse ejere anklager brugere af hjemmesiden for at have overtrådt de gældende bestemmelser. Hjemmesidens brugere, som har overtrådt de gældende bestemmelser, er eneansvarlige for sådanne overtrædelser.

SKADER OPSTÅET SOM FØLGENDE AF BRUG AF HJEMMESIDEN

Virksomheden eller nogen anden virksomhed, som kontrolleres direkte eller indirekte af CNH Industrial NV, kan på ingen måde holdes ansvarlige for tab eller skader opstået som følge af brug af siden og/eller download af heri indeholdte objekter, hvad enten sådanne tab eller skader er forårsaget af fejl eller mangler, eller andet, eller manglende adgang til websidens materiale.

LINKS

Virksomheden er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne websteder, som linker til hjemmesiden, og heller ikke for eksterne websteder, som hjemmesiden kan linke til.

PRIVATLIVSPOLITIK

Virksomheden beskytter fortrolighed både i overensstemmelse med lovgivningen og som firmapolitik. Denne beskyttelse omfatter alle, som har forbindelse til virksomheden, det være sig medarbejdere, leverandører, kunder, potentielle kunder eller besøgende på hjemmesiden. Læs virksomhedens fortrolighedserklæring  Informativa.pdf

VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE DATA

Hvis en besøgende af websiden frivilligt videregiver sine oplysninger defineret som personlige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF fra 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, samt enhver anden gældende datapolitik, kan dette kun gøres ved at følge reglerne og procedurerne på siden i henhold til de ovenstående datalove. Besøgende kan selv bestemme, om de vil videregive deres personlige oplysninger. Personlige oplysninger gemmes kun, hvis den besøgende forinden har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. For at undgå fejl eller misforståelser, er det ikke muligt at gemme personlige oplysninger, før den besøgende har givet sit endelige samtykke hertil. 

VISNING AF HJEMMESIDEN OG ADGANGSREGISTRERING - COOKIES OG LOG-FILER

Virksomheden bruger cookies til at indsamle statistiske oplysninger om hjemmesiden. En cookie er en lille tekstfil, som bliver sendt fra et websted og gemt lokalt på den besøgendes harddisk. Hjemmesiden bruger cookies til at identificere de webstedsfunktioner og faciliteter, som de besøgende har størst interesse i (oplysninger om, hvordan besøgende bruger en hjemmeside, kaldes også "click-stream data"). Dette foregår anonymt, og de besøgendes identitet forbliver fortrolig. Dataene bruges statistisk og viser for eksempel, hvor mange gange en side er blevet besøgt m.m. Vi understreger, at disse oplysninger på ingen måde vil kunne bruges til at identificere dig som enkeltperson. Cookies indeholder ikke din e-mail-adresse eller andre personlige oplysninger. Oplysninger indsamlet via cookies evalueres som en helhed. Virksomheden bruger også webserverens logfiler til at registrere antallet af besøgende og evaluere tekniske aspekter omkring hjemmesiden. Vi bruger disse oplysninger til at indhente oplysninger om brugen af vores hjemmeside, så vi kan arrangere siderne på en måde, der gør det nemmere for de besøgende at navigere og for os at levere det relevante indhold. Vi indsamler oplysninger om trafikken på hjemmesiden, men ikke om de enkelte besøgende. Der vil derfor ikke blive gemt eller brugt nogen som helst personlige oplysninger. Virksomheden stiller kun denne information til rådighed for de relevante myndigheder, hvis det er nødvendigt i tilfælde af bedragerisk brug.

E-MAILS OG MAILINGLISTER

Hvis du får brug for at sende en e-mail til hjemmesiden, eller hjemmesiden beder dig om at tilmelde dig en mailingliste for at modtage oplysninger på din computer, gør vi endnu engang opmærksom på, at dine personlige oplysninger altid vil blive behandlet som fortrolige og i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Dine personlige oplysninger vil kun blive gemt, hvis du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

GÆLDENDE LOVE − DOMSTOLSKOMPETENCE

Som angivet i advarslerne indebærer enhver adgang til hjemmesiden brugerens accept af de gældende vilkår og betingelser. På samme måde accepterer brugeren af websiden, at  den gældende lovgivning og kompetente domstol er dem, hvor virksomhedens hovedkontor befinder sig.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services