Tietosuojamenettely

VAROITUKSIA

Kaikki, jotka käyvät tällä sistolla, hyväksyvät nämä sekä sivuston muilla sivuilla kuvatut ehdot ja edellytykset. Ellet voi hyväksyä näitä ehtoja ja edellytyksiä, älä käytä sivustoa. Yhtiöllä on oikeus muuttaa ehtoja ja edellytyksiä milloin tahansa ja millä tavoin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa kenellekään näistä muutoksista.

SIVUSTON TARKOITUS

Sivuston tarkoitus on tarjota teknisiä tietoja yhtiön tuotteiden korjausta ja huoltoa varten tahoille, joilla on oikeudet tähän Euroopan parlamentin ja komission asetuksen (EU) nro 167/2013 artiklan 53(1) mukaisesti. Pääsyn tietoihin saa maatalous- ja metsätyökoneiden teknisiä tietoja koskevassa komission delegoidussa asetuksessa (EU) nro. 1322/2014, 19. syyskuuta 2014, kuvatulla ja vaaditulla tavalla. Katso kaikki yllä mainittujen asetusten tarkemmat tiedot tai erityiset poikkeukset tämän sivuston ehdot ja edellytykset sisältävästä osiosta.

PÄÄSY TEKNISIIN TIETOIHIN

Käytettävissä olevien teknisten tietojen tyypit ja ominaisuudet voi varmistaa rekisteröitymällä ja käymällä sivustolla. Tarvittavien teknisten tietojen tarkastuksen jälkeen on mahdollista katsoa tätä ostamalla tilauksia ajoitetun pääsyn paketteihin vuosittain, kuukausittain, viikoittain, päivittäin ja tunneittain. Nämä paketit on jaettu myös teknisten tietojen tyypin mukaan. Katso kaikkia teknisiin tietoihin pääsyä koskevia yksityiskohtia varten tämän sivuston osio Ehdot ja edellytykset.

TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET

Yhtiöllä on tekijänoikeuden ja teollisoikeuden määräysten myöntämä yksinoikeus vastaavasti teknisten tietojen muodon ja sisällön suhteen, joita säätelevät asiakkaan ostohetkellä allekirjoittamat teknisten tietojen hakuehdot. Lisäksi, jos päinvastaista ei osoiteta, tavaramerkki, logo, kuva, piirustus, ääni, musiikki, filmi, video, ohjelmisto tai jokin muu sivuston sisältö (jäljempänä käytetään ilmaisua "kohteet") kuuluvat ao. oikeuksien piiriin, jotka suojaavat näiden omistajuutta; sellaisia ovat, vain esimerkinomaisesti sanottuna, tavaramerkkioikeudet, patenttioikeudet, tekijänoikeus jne. Nämä oikeudet omistaa laillisesti yhtiö, tai niitä käyttää yhtiö omistajilta saamallaan lisenssillä. Siksi Kohteiden kaikenlainen käyttö (kopiointi, osittainen kopiointi, tulostus) on kiellettyä lukuun ottamatta vain henkilökohtaista käyttöä. Vain henkilökohtaiseksi käytöksi ymmärretään kopion tallentamista omaan tietokoneeseen tai Kohteiden tulostamista dokumentaation säilyttämiseksi henkilökohtaista käyttöä varten. Siten jakaminen ja lähettäminen - mukaan lukien julkaisu muilla websivustoilla - Kohteiden kolmansille osapuolille, muuttaminen, uudelleenjulkaisu, uudelleenkäyttö mukaan lukien muihin asiakirjoihin ja tiedostoihin sisältyvät, sekä niiden kaikenlainen uudelleenkäsittely katsotaan ei vain henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvaksi, mikä sellaisenaan on laitonta. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa, eikä sitä voida pitää vastuullisena sellaisten oikeuksien rikkomuksista, joihin kohteiden omistajat ovat antaneet yhtiölle luvan koskien tapauksia, kun sanotut omistajat väittävät, että sivuston käyttäjät ovat rikkoneet jollakin tavoin näitä oikeuksia. Sivuston käyttäjä, joka tekee rikkomuksen, on yksin vastuussa kyseisestä rikkomuksesta.

YHTEYKSIIN LIITTYVÄT VAHINGOT

Yhtiö CNH Industrial NV tai muut suoraan tai epäsuorasti sen alaiset yhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista, jotka seuraavat sivuston käytöstä ja sille rekisteröitymisestä ja sen sisällön käytöstä ja/tai lataamisesta, riippumatta siitä, johtuvatko nämä vahingot vioista, virheistä tai muusta vastaavasta tai näistä johtuvasta kyvyttömyydestä käyttää sivuston materiaaleja.

LINKIT

Yhtiö ei ole vastuullinen niiden ulkoisten sivujen sisällöstä, jotka linkittyvät sivustolle, eikä niistä ulkoisista sivuista, joihin sivusto voi linkittää.

TIETOSUOJAMENETTELY

Yhtiö suojaa yksityisyyttä, sekä lain että yrityskäytännön mukaisesti. Tämä suoja koskee kaikkia niitä, joilla on suhteita yhtiöön, vaikkapa työntekijöinä, tavarantoimittajina, asiakkaina, mahdollisina asiakkaina tai verkkosivustolla käyvinä henkilöinä. Lue yhtiön tietosuojajulistus Informativa.pdf

HENKILÖKOHTAISISTA TIEDOISTA HUOLEHTIMINEN

Jos sivuston käyttäjä aikoo tietoisesti antaa tietoja, jotka määritellään henkilökohtaisiksi Euroopan parlamentin ja komission yksityishenkilöiden suojaa koskevassa direktiivissä 95/46/EY, päivätty 24. lokakuuta 1995, liittyen henkilötietojen käsittelyyn ja näiden tietojen vapaaseen liikkumiseen sekä mahdollisiin voimassa oleviin paikallisiin tietosuojalakeihin, tämä voidaan tehdä vain noudattamalla sivuston sääntöjä ja menettelyjä, aiemmin mainittujen yksityisyyssuojalakien mukaisesti. Jokainen sivustolla kävijä antaa henkilökohtaiset tiedot vapaaehtoisesti. Sivusto ei kirjaa mitään henkilökohtaisia tietoja paitsi sen jälkeen, kun on selvästi ja täsmällisesti kävijälle ilmoitettu mahdollisuudesta kirjata henkilökohtaiset tietonsa. Erehdysten tai väärinkäsitysten välttämiseksi mitään henkilökohtaisia tietoja ei voi kirjata ilman kävijän lisäksi tekemää ja lopullista vahvistamista. 

SIVUSTON SELAAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUDEN KIRJAAMINEN - EVÄSTEET JA LOKITIEDOSTOT

Yhtiö käyttää evästeteknologiaa tilastotietojen keräämiseksi sivustolta. Eväste on sen web-sivuston lähettämä pieni informatiivinen elementti, johon ollaan oltu yhteydessä ja selain tallentaa sen tietokoneen kiintolevylle. Sivusto jäljittää evästeen polun (toiminto tunnetaan nimellä "click stream", eli se kirjaa sivustolla kävijöiden polut yhdeltä sivulta seuraavaan), vaikka tällä toiminnolla ei olekaan mahdollista tunnistaa sivustoa selamassa olevaa käyttäjää, sellaisten tilastotietojen keräämiseksi sivustolta kuten esimerkiksi avatut sivut, ladatut sivut jne. Toistamme vielä, ettei mikään näistä tiedoista liity sinuun henkilökohtaisesti. Evästeet eivät sisällä sähköpostiosoitettasi tai mitään muita yksityisiä tietoja. Tiedot, jotka on saatu evästeiden jäljittämisen kautta, arvioidaan kokonaisuutena. Yhtiö käyttää kävijöiden lukumäärän laskemiseen ja sivustomme teknisten suorituskykyjen arvioimiseen myös verkkopalvelimen lokitiedostoja. Käytämme näitä tietoja saadaksemme tietoja sivuston käytöstä ja järjestääksemme sivut mahdollisimman helposti päästäviksi, jolloin sivustolla navigointi hyödyllisempien tietojen myötä helpottuu. Keräämme tietoja sivuston liikenteestä, mutta emme yksittäisistä kävijöistä. Tämän seurauksena henkilökohtaisia tietoja ei säilytetä tai käytetä. Yhtiö antaa tämän tiedon asianomaisille viranomaisille vain tarvittaessa, vilpillisen käytön tapauksessa.

SÄHKÖPOSTI, POSTITUSLISTA

Jos haluat lähettää sähköpostiviestin sivustolle jostakin syystä, tai jos sivusto kehottaa sinua liittymään postituslistalle tietojen saamiseksi tietokoneelta, toistamme, että jos joku näistä mahdollisuuksista vaatii henkilökohtaisten tietojesi kirjaamista, tämä tehdään aina tietosuojalain mukaisesti. Siksi tiedot tallennetaan vasta sen jälkeen, kun olet antanut selvän ja toistetun hyväksynnän.

SOVELLETTAVA LAKI - LAINKÄYTTÖVALLAN PAIKKA

Kuten varoituksissa ilmoitetaan, pääsy sivustolle sisältää sivuston sääntöjen täyden hyväksymisen. Täten käyttäjä, joka saa pääsyn sivustolle, hyväksyy, että sovellettava laki ja toimivaltainen oikeusistuin ovat yhtiön rekisteröidyn toimipaikan mukaiset.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services