Pravila o privatnosti

UPOZORENJA

Sve osobe koje kontaktiraju web-mjesto trebaju prihvatiti uvjete i odredbe koji su ovdje navedeni kao i one na drugim stranicama web-mjesta. Ako ne možete prihvatiti ove uvjete, ne upotrebljavate ovo web-mjesto. Tvrtka zadržava pravo u svakom trenutku mijenjati uvjete i odredbe i ni na koji način nije obavezna obavijestiti o takvim promjenama.

NAMJENA WEB-MJESTA

Namjena ovog web-mjesta je pružiti tehničke informacije za popravak i servisiranje proizvoda tvrtke osobama koje imaju na to pravo u skladu s člankom 53(1) Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. . Ovaj je pristup omogućen na navedeni način i kako to zahtijeva Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1322/2014 od 19. rujna 2014. za tehničke informacije za poljoprivredna i šumarska vozila. Sve pojedinosti i sve posebne iznimke od hore navedenih uredbi potražite u dijelu Uvjeti i odredbe ovog web-mjesta kako je gore navedeno.

PRISTUP TEHNIČKIM INFORMACIJAMA

Registriranjem i pristupom web-mjestu moguće je provjeriti vrstu i karakteristike dostupnih tehničkih informacija. Poslije provjere tražene tehničke informacije, moguće ju je pročitati kupnjom pretplate paketa pristupa koji mogu biti godišnji, mjesečni, tjedni, dnevni i satni. Ti paketi su podijeljeni i prema vrsti tehničke informacije. Sve pojedinosti o pristupu tehničkim informacijama potražite u dijelu Uvjeti i odredbe ovog web-mjesta.

AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Tvrtka je jedini nositelj isključivih prava kao što je predviđeno propisima o autorskom pravu i pravu industrijskog vlasništva, oblika i sadržaja tehničkih informacija, zakonski uređenih uvjetima pristupa tehničkim informacijama koje je korisnik potpisao u momentu kupnje. Osim toga, ako nije drukčije navedeno, svi zaštitni znakovi, logotipi, slike, crteži, zvučni zapisi, glazba, filmovi, video zapisi, softver ili bilo koji drugi sadržaji na web.mjestu (u daljnjem tekstu “sadržaji”) zaštićeni su odgovarajućim pravima koja zaštićuju vlasništvo istih, kao što su, primjerice, a ne i potpuni popis, prava u oblasti zaštitnih znakova, patenata, autorskih prava, itd. Zakonski, tvrtka je nositelj tih prava ili ih koristi pod licencom i uz dozvolu vlasnika. Stoga je zabranjena bilo kakva upotreba sadržaja (kopiranje, djelomično kopiranje i kopiranje tiskanog materijala), izuzev isključivo za osobnu uporabu. Pod isključivo osobnom uporabom podrazumijeva se spremanje jedne kopije na vašem osobnom računalu ili ispisivanje sadržaja koji želite zadržati kao dokumentaciju za osobnu uporabu. Stoga se distribucija i prijenos sadržaja trećim stranama, kao i objava na drugim web-mjestima, izmjena, ponovna objava i ponovna uporaba koja uključuje druge dokumente ili datoteke i bilo koja vrsta prerade istih ne smatraju se radnjama vršenih isključivo za osobnu uporabu i stoga su protuzakonite. Tvrtka odbacuje svaku odgovornost i ne može se smatrati odgovornim za kršenja prava koje vlasnici sadržaja daju u koncesiju tvrtke u slučaju da ti vlasnici tvrde da su korisnici web-mjesta na neki način prekršili ta prava. Korisnik web-mjesta koji počini prekršaj jedini je odgovoran za taj prekršaj.

ŠTETE PROUZROČENE POVEZIVANJEM

Ni tvrtka ni bilo koja tvrtka koju izravno ili neizravno kontrolira tvrtka CNH Industrial NV nije odgovorna za štete koje proizlaze iz pristupa i registracije na web-mjesto u upotrebu i/ili preuzimanje njegovih sadržaja, bez obzira radi li se o štetama prouzročenih kvarovima, pogreškama ili na bilo koji drugi način te posljedičnom nemogućnošću upotrebe materijala web-mjesta.

VEZE

Tvrtka nije odgovorna za sadržaj vanjskih web-mjesta vezom povezanih na ovo web-mjesto, niti za vanjska web-mjesta na koja bi se ovo web-mjesto moglo vezom povezati.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Tvrtka štiti privatnost, u skladu sa zakonskim propisima i kao dio poslovne politike tvrtke. Ta zaštita odnosi se na sve osobe kome imaju odnose s tvrtkom, bilo da se radi o zaposlenicima, dobavljačima, klijentima, potencijalnim klijentima ili osobama koje posjećuju web-mjesto. Pročitajte Izjavu o zaštiti privatnosti tvrtke Informativa.pdf

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

Ako posjetitelj web-mjesta po vlastitoj želji namjerava pružiti osobne podatke kako su definirani Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca po pitanju obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te svih važećih lokalnih zakonskih propisa o zaštiti privatnosti, to može učiniti prateći pravila i postupke na web-mjestu u skladu s gore navedenim zakonskim propisima o zaštiti privatnosti. Svaki posjetitelj web-mjesta osobne podatke daje po vlastitom izboru. Ovo web-mjesto ne bilježi niti jedan osobni podatak, osim kad jasno i izričito informira posjetitelje o mogućnosti bilježenja njihovih osobnih podataka. Kako bi se izbjegle pogreške ili nesporazumi, niti jedan osobni podatak ne može se zabilježiti bez dodatne i krajnje potvrde posjetitelja. 

PREGLEDAVANJE WEB-MJESTA I REGISTRACIJA ZA PRISTUP - KOLAČIĆI I DATOTEKE ZAPISNIKA

Tvrtka koristi tehnologiju kolačića za prikupljanje statističkih podataka na web-mjestu. Kolačić je jedan mali informativni element poslan od kontaktiranog web-mjesta kojeg preglednik sprema na tvrdi disk računala. Web-mjesto prati putanju kolačića (aktivnost poznata kao "click stream", tj. zapisivanje putanje korištene od posjetitelja web-mjesta prelaskom s jedne stranice na drugu), iako tom aktivnošću nije moguće identificirati korisnika koji pregleda web stranicu, sakupiti statističke podatke o web stranici kao takvoj, na primjer, koje su stranice bile otvorene ili preuzete, itd. Ponavljamo da se niti jedna od tih informacija ne povezuje s pojedinačni korisnikom. Kolačići ne sadrže vašu adresu e-pošte ili bilo kakve osobne informacije. Informacije dobivene praćenjem kolačića se procjenjuju kao cjelina. Tvrtka koristi i datoteke zapisnika web poslužitelja za brojenje posjetitelja i procjenu tehničkih mogućnosti našeg web-mjesta. Koristimo ove informacije za dobivanje podataka o upotrebi web-mjesta i za organiziranje pristupa stranicama na najbolji mogući način. Želimo učiniti navigaciju jednostavnijom uz više korisnih informacija na stranicama. Sakupljamo informacije o prometu web-mjesta, ali ne o pojedinačnim posjetiteljima. Stoga ne zadržavamo i ne koristimo niti jednu osobnu informaciju. Tvrtka će ove informacije učiniti dostupnim ovlaštenim tijelima samo kad je to neophodno, u slučaju prijevarnog korištenja.

E-POŠTA, POPIS ZA SLANJE PORUKA E-POŠTE

Ako, iz bilo kojih razloga, želite poslati poruku e-poštom web-mjestu, ili ako se preko web-mjesta od vas traži da pristupite popisu za slanje e-pošte kako biste primili informacije na vašem računalu, a te mogućnosti zahtijevaju registraciju vaših osobnih informacija, registracija će biti uvijek izvršena u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti. Stoga će podaci biti sačuvani samo poslije vaše izričite i ponovljene suglasnosti.

MJERODAVNO PRAVO - MJESTO PRAVNE NADLEŽNOSTI

Kao što je naznačeno upozorenjima, pristupom web-mjestu u potpunosti prihvaćate pravila web-mjesta. U skladu s tim, korisnik koji ostvari pristup web-mjestu prihvaća da su mjerodavno pravo i sudska nadležnost ona mjesta u kojem tvrtka ima registrirano sjedište.

 

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services