Adatvédelmi irányelvek

FIGYELMEZTETÉSEK

Az oldalra látogatóknak el kell fogadniuk az itt található használati feltételeket, valamint a weboldal egyéb lapjain jelzett feltételeket. Ha nem tudja elfogadni ezeket a használati feltételeket, kérjük, ne használja a weboldalt. A társaság fenntartja magának a jogot a használati feltételek bármikor és bármely módon történő módosítására, anélkül, hogy ezekről a változtatásokról bárkit köteles lenne tájékoztatni.

A WEBHELY CÉLJA

Az oldal célja, hogy műszaki információkat nyújtson a vállalati termékek javításához és szervizeléséhez az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete 53(1). cikkének értelmében erre jogosultaknak. . A hozzáférést a mezőgazdasági és erdészeti járművekről szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szabályozza és írja elő. A fenti előírások részletes bemutatása és az egyedi kivételek az oldal „Használati feltételek” részében találhatók.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK ELÉRÉSE

A rendelkezésre álló műszaki információk különböző típusainak és jellemzőinek megtekintéséhez regisztrálni kell, majd be kell lépni az oldalra. A szükséges Műszaki információk megkeresése után, ezeket tanulmányozni lehet, előfizetéseket vásárolva éves, havi, heti, napi és órás szinkronizált hozzáférésű csomagokra. Ezek a csomagok a Műszaki információk típusa szerint is fel vannak osztva. A műszaki információkhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes tájékoztatás az oldal „Használati feltételek” részében található.

SZERZŐI JOG ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A vonatkozó rendelkezések és a vásárláskor az ügyfél által a műszaki információk használatára vonatkozóan aláírt feltételek értelmében a műszaki információ formájához és tartalmához kapcsolódó szerzői jog és ipari tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa a vállalat. Emellett – ellenkező jelzések hiányában – minden védjegy, logó, kép, rajz, hang, zene, film, videó, szoftver és a weboldalon található egyéb tartalom (a továbbiakban „objektumok”) a vonatkozó tulajdonjog védelme alatt áll (mint például, de nem kizárólagosan: védjegyjogok, szabadalmi jogok, szerzői jogok stb.). Ezen jogok törvényes tulajdonosa a vállalat, vagy a vállalat licenc alapján használja azokat a tulajdonosok engedélyével. Ennélfogva, a tárgyak minden felhasználása (másolása, részleges másolása, kinyomtatása) tilos, a szigorúan személyes célú használat kivételével. Szigorúan személyes célú használaton egy másolat mentése értendő személyi számítógépére vagy a tárgyak kinyomtatása személyes használatú dokumentáció vezetéséhez. Ennek következtében, a tárgyak forgalmazása és továbbítása - ideértve más webhelyeken való közzétételüket - harmadik feleknek, módosításuk, újrakiadásuk, újrahasználatuk más dokumentumokba vagy fájlokba való beillesztésükkel és ugyanannak bármilyen újra feldolgozása nem szigorúan személyes célú használatnak tekintendő - és, mint ilyen, törvénytelen. A vállalat semmilyen módon nem felel és nem tehető felelőssé azon jogok megsértéséért, amelyeket az objektumok tulajdonosai a vállalatnak átengedve biztosítottak, abban az esetben, ha az említett tulajdonosok azt állítják, hogy a weboldal felhasználói valamilyen módon megszegték a szóban forgó jogokat. A webhely azon felhasználója, aki elköveti a jogosultságok megsértését, az egyedüli felelős az említett jogsértés miatt.

A KAPCSOLATOK MIATTI KÁROK

A vállalat és a CNH Industrial NV által közvetlenül vagy közvetve irányított egyéb társaságok nem tehetők felelőssé a webhelyhez történő hozzáférésből és az ott található elemek használatából és/vagy letöltéséből származó károkért, függetlenül attól, hogy ezeket meghibásodás, hiba vagy bármi más, illetve a webhelyen lévő tartalom használatának következetes lehetetlensége okozza.

HIVATKOZÁSOK

A vállalat nem felel azon külső webhelyek tartalmáért, amelyek a weboldalra hivatkoznak, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A vállalat a törvényi előírásoknak és a társaság irányelveinek megfelelően védi a személyes adatokat. Ez a védelem mindenkire vonatkozik, aki kapcsolatban áll a vállalattal (alkalmazottak, szállítók, ügyfelek, potenciális ügyfelek, a weboldal látogatói). Kérjük, olvassa el a vállalat adatvédelmi nyilatkozatát Informativa.pdf

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Ha a weboldal látogatója önként át kívánja adni adatait, amelyek az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve a vonatkozó helyi adatvédelmi törvények értelmében személyesnek minősülnek, ezt csak az oldalon érvényes szabályok és eljárások betartásával teheti meg, a fent említett adatvédelmi törvényeknek megfelelően. Az oldal látogatói szabadon dönthetnek, hogy meg kívánják-e adni személyes adataikat. A webhely csak azután veszi nyilvántartásba a személyes adatokat, miután világosan és kifejezetten tájékoztatta a látogatót személyes adatai regisztrálásának lehetőségéről. A hibák vagy félreértések elkerülése érdekében, semmilyen személyes adatot nem lehet regisztrálni a látogató további és végső beleegyezése nélkül. 

A WEBHELYEN VALÓ BÖNGÉSZÉS ÉS A HOZZÁFÉRÉS REGISZTRÁLÁSA- COOKIE-K ÉS NAPLÓFÁJLOK

A vállalat a weboldalra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtéséhez HTTP-sütiket használ. A cookie egy kis információcsomag, amelyet az a webhely küld, amellyel felvette a kapcsolatot, és amelyet a böngésző az Ön számítógépére ment. A webhely nyomon követi a cookie elérési útvonalát („click stream” (belépési folyamatként) ismert tevékenység, azaz nyilvántartásba veszi a webhely látogatói által használt elérési útvonalakat az egyik lapról a következőre), habár ez a tevékenység nem teszi lehetővé a webhelyen böngésző felhasználó azonosítását, a webhellyel kapcsolatos statisztikai adatok összegyűjtésére, mint például a megnyitott lapok, letöltött lapok stb. Megismételjük, hogy ezen információk egyike sem kapcsolható egyénileg Önhöz. A cookie-k nem tartalmazzák az e-mail címét vagy más személyes adatait. A cookie-k nyomon követésével megszerzett információk egészként kerülnek értékelésre. A vállalat webkiszolgálók naplófájljait is felhasználja a látogatók megszámlálására és az oldal műszaki adottságainak értékelésére. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy adatokat szerezzünk a webhely használatáról, és a lapokat a lehető legelérhetőbb módon rendezzük el, megkönnyítve a webhelyen való navigálást sokkal hasznosabb információkat tartalmazó lapokkal. Információkat gyűjtünk össze a webhely forgalmáról, de az egyéni látogatókról nem. Ennek következtében, személyes adatok nem kerülnek tárolásra vagy felhasználásra. A vállalat csak szükség esetén, azaz csalárd felhasználás esetén köteles az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani ezeket az adatokat.

E-MAIL, LEVELEZŐLISTA

Ha bármely okból egy e-mailt szeretne küldeni a webhelynek vagy a webhely felkéri Önt, hogy iratkozzon fel egy levelezőlistára, hogy információkat kapjon számítógépén, megismételjük, hogy ha ezen lehetőségek bármelyike szükségessé teszi személyes adatainak regisztrálását, ez mindig az Adatvédelmi Törvény betartásával történik. Ennek következtében, az adatok csak az Ön kifejezett és ismételt beleegyezésével kerülnek mentésre.

HATÁLYOS TÖRVÉNY - ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Ahogy a figyelmeztetésekben leszögeztük, a webhely elérése maga után vonja a webhely szabályainak teljes elfogadását. Ennek megfelelően, az oldal használatára jogosult felhasználó elfogadja, hogy az alkalmazandó törvényeket és az illetékes bíróságot a vállalat székhelye határozza meg.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services