Privātuma politika

PRIVĀTUMA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMI

Ikvienam, kurš apmeklē šo vietni, ir jāpiekrīt šeit norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem, un tiem, kas norādīti citās vietnes lapās. Ja nevarat pieņemt šos noteikumus un nosacījumus, lūdzu, neizmantojiet vietni. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un jebkādā veidā mainīt noteikumus un nosacījumus bez pienākuma par to kādu informēt.

ŠĪS VIETNES MĒRĶIS

Šīs vietnes mērķis ir sniegt tehnisku informāciju par uzņēmuma produktu labošanu un apkalpošanu personām, kas uz to ir tiesīgas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 167/2013 53(1) punktu. Šī piekļuve izveidota, kā norādīts un pieprasīts 2014. gada 19. septembra Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1322/2014 par tehnisko informāciju saistībā ar lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļiem. Lai iegūtu informāciju par jebkādiem īpašiem izņēmumiem saistībā ar iepriekš minēto regulu, lūdzu, skatiet šīs vietnes noteikumu un nosacījumu sadaļu.

PIEKĻUVE TEHNISKAJAI INFORMĀCIJAI

Pieejamās tehniskās informācijas veidu un īpašības var verificēt, reģistrējoties un piekļūstot vietnei. Kad pārbaudīta nepieciešamā Tehniskā informācija, to var skatīt, iegādājoties abonementus uz noteikta laika pakām - ikgada, ikmēneša, iknedēļas, ikdienas vai katras stundas. Šīs pakas tiek iedalītas arī atbilstoši Tehniskās informācijas veidam. Lai saņemtu visu informāciju par piekļuvi tehniskajai informācijai, lūdzu, skatiet šīs vietnes noteikumu un nosacījumu sadaļu.

AUTORTIESĪBAS UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Uzņēmums ir vienīgais īpašo tiesību īpašnieks, ko garantē autortiesību un industriālā īpašuma tiesību likumi, attiecīgi saistībā ar tehniskās informācijas formu un saturu, ko nosaka piekļuves tehniskajai informācijai noteikumi, par ko klients parakstās pirkuma brīdī. Turklāt, ja nav īpašu norāžu par pretējo, uz jebkādām preču zīmēm, logotipiem, attēliem, zīmējumiem, skaņu, mūziku, filmām, videoklipiem, programmatūru vai citiem vietnes elementiem (turpmāk tekstā "Objekti") attiecas saistītās tiesības, kas aizsargā īpašumu, piemēram, bet ne tikai, preču zīmju tiesības, patenta tiesības, autortiesības utt. Šīs tiesības likumīgi pieder uzņēmumam vai tiek izmantotas ar uzņēmuma licenci, kam piekāpušies īpašnieki. Tāpēc jebkāda Objektu izmantošana (kopēšana, daļēja kopēšana, cietā kopēšana) ir aizliegta, izņemot tikai personīgai lietošanai. Tikai personīga lietošana nozīmē kopijas glabāšanu personīgajā datorā vai Objektu izdrukāšanu, lai paturētu dokumentāciju personīgai lietošanai. Tāpēc Objektu izplatīšana un sūtīšana - tajā skaitā publicēšana citās tīmekļa vietnēs - trešajai pusei, grozīšana, pārpublicēšana, atkārtota izmantošana, iekļaujot citos dokumentos vai failos, vai jebkāda veida pārstrāde netiek uzskatīta par personīgu lietošanu - un tāpēc ir nelikumīga. Uzņēmums nekādā ziņā neatbild un neuzņemas atbildību par objektu īpašnieku tiesību pārkāpumiem, kas piekāpušies uzņēmumam, gadījumos, kad iepriekšminētie īpašnieki apgalvo, ka vietnes lietotāji ir kaut kādā veidā pārkāpuši šīs tiesības. Vietnes lietotājs, kas veic pārkāpumu, vienīgais atbild par šo pārkāpumu.

BOJĀJUMI SAVIENOJUMU DĒĻ

Ne uzņēmums, ne citi uzņēmumi, ko tieši vai netieši vada CNH Industrial NV, nes atbildību par bojājumiem saistībā ar piekļuvi un reģistrāciju vietnē, un tur esošo objektu izmantošanu un/vai lejupielādi, vienalga, vai šādus bojājumus radījušas kļūmes, kļūdas vai kas cits, vai par nespēju turpmāk izmantot vietnē esošo materiālu.

SAITES

Uzņēmums neatbild par saturu ārējās saitēs, kas savienojas ar vietni, vai ārējās saitēs, ar ko vietne varētu būt savienota.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Uzņēmums aizsargā privātumu atbilstoši gan likumam, gan uzņēmuma politikai. Aizsardzība attiecas uz visiem, kam ir saistība ar uzņēmumu - darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem, potenciālajiem klientiem un tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Izlasiet uzņēmuma privātuma paziņojumu Informativa.pdf

PERSONĪGO DATU SNIEGŠANA

Ja vietnes apmeklētājs vēlas labprātīgi sniegt savus datus, kas noteikti kā personīgi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību saistībā ar personīgo datu apstrādi un brīvu šo datu plūsmu, un saskaņā ar visiem piemērojamiem vietējiem privātuma likumiem, to var darīt, tikai ievērojot vietnē norādītos noteikumus un procedūras saskaņā ar iepriekš minētajiem privātuma likumiem. Katrs vietnes apmeklētājs sniedz personīgos datus pēc savas brīvas izvēles. Vietne nereģistrē personīgus datus, ja vien nav skaidri un konkrēti informējusi apmeklētāju par viņa personīgo datu reģistrēšanas iespējamību. Lai nepieļautu kļūdas vai pārpratumus, personīgie dati nevar tikt reģistrēti bez tālākas un galīgas apmeklētāja piekrišanas. 

VIETNES PĀRLŪKOŠANA UN PIEKĻUVES REĢISTRĒŠANA - SĪKDATNES UN ŽURNĀLA FAILI

Uzņēmums izmanto sīkdatņu tehnoloģiju, lai apkopotu vietnes statistisko informāciju. Sīkdatne ir neliels informācijas elements, ko nosūta tīmekļa vietne, un pārlūkprogramma to pievieno un saglabā datora cietajā diskā. Apkopojot tādus statistikas datus par vietni kā atvērtās lapas, lejupielādētās lapas utt., Vietne sameklē sīkdatnes ceļu (aktivitāte, ko dēvē par "klikšķa straumi", t.i., tā reģistrē ceļus, ko izmanto vietnes apmeklētāji no vienas lapas uz nākamo), lai gan šī aktivitāte nevar identificēt lietotāju, kas pārlūko vietni. Sīkdatnes nesatur e-pasta adreses vai citu privātu informāciju. No izsekošanas sīkdatnēm iegūtā informācija tiek vērtēta kopumā. Uzņēmums izmanto arī tīmekļa servera žurnāla failus, lai noteiktu apmeklētāju skaitu un novērtētu vietnes tehniskās spējas. Mēs izmantojam šo informāciju, lai iegūtu datus par vietnes lietošanu, un izkārtojam lapas pēc iespējas piekļūšanai ērtākā veidā, lai atvieglotu vietnes navigāciju ar derīgāku informāciju lapās. Mēs apkopojam informāciju par vietnes trafiku, nevis par atsevišķiem apmeklētājiem. Tādēļ personīgā informācija netiek paturēta vai izmantota. Uzņēmums padarīs šo informāciju pieejamu atbilstošajām varas iestādēm tikai krāpšanas gadījumā.

E-PASTS, PASTA SARAKSTS

Ja vēlaties Vietnei kāda iemesla pēc sūtīt e-pastu vai Vietne jūs aicina pierakstīties pasta sarakstā, lai saņemtu informāciju savā datorā, mēs atkārtojam, ka, ja šādām iespējām nepieciešama personīgās informācijas reģistrēšana, tā vienmēr tiks veikta saskaņā ar Privātuma aktu. Tādēļ dati tiks saglabāti tikai pēc skaidras un atkārtotas jūsu atļaujas.

PIEMĒROJAMAIS LIKUMS - JURISDIKCIJAS VIETA

Kā norādīts brīdinājumos, piekļuve vietnei ir saistīta ar pilnīgu vietnes noteikumu pieņemšanu. Attiecīgi, lietotājs, kuram ir piekļuve vietnei, piekrīt, ka  piemērojamie likumi un kompetentā tiesa ir vieta, kur uzņēmumam ir tā reģistrētais birojs.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services