Privacybeleid

WAARSCHUWINGEN

Iedereen die contact opneemt met deze Website dient de hier en in overige pagina's van de Website opgevoerde Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik deze Website dan niet.Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment en op elke manier te wijzigen, zonder de verplichting om wie dan ook op de hoogte te brengen van deze wijzigingen.

DOEL VAN DE WEBSITE

Doel van deze Website is de verstrekking van Technische Informatie voor reparatie en onderhoud van Producten van het Bedrijf aan rechtspersonen die hierop rechten kunnen doen gelden volgens Artikel 53(1) van Verordening (EU) Nr. 167/2013 van het Europese Parlement en de Europese Raad. Deze toegang wordt beschikbaar gesteld volgens hetgeen beschreven en vereist door de Gedelegeerde Commissie in Verordening (EU) Nr 1322/2014 van 19 september 2014 inzake Technische Informatie aangaande land- en bosbouwvoertuigen. Voor alle informatie over- of specifieke uitzonderingen op de bovengenoemde verordeningen, kunt u de bovenstaande sectie Algemene Voorwaarden van deze Website raadplegen.

TOEGANG TOT TECHNISCHE INFORMATIE

Het is mogelijk om de types en kenmerken van de beschikbare Technische Informatie te verifiëren door registratie voor- en toegang tot de website. Na het controleren op de vereiste technische informatie is het mogelijk om deze te raadplegen door abonnementen voor pakketten met tijdsgebonden toegang op jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse en uurbasis te kopen. Deze pakketten zijn ook ingedeeld op het type Technische informatie. Raadpleeg voor alle informatie over toegang tot de Technische Informatie de sectie 'Algemene Voorwaarden' van deze website.

COPYRIGHT EN RECHTEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

He Bedrijf is de enige houder van de exclusieve rechten die zijn verstrekt onder de voorschriften op copyright en rechten van industriële eigendommen voor de vorm en inhoud van de Technische Informatie, geregeld volgens de voorwaarden voor toegang tot de Technische Informatie die de Gebruiker heeft getekend op het moment van aankoop.Bovendien, tenzij er specifieke contra-indicaties zijn, vallen alle handelsmerken, logo's, afbeeldingen, tekeningen, geluiden, muziek, films, video's, software of andere zaken op de Website (hierna de "Objecten" genoemd) onder relevante rechten die het eigendom ervan beschermen, zoals, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, rechten op handelsmerken, patentrechten en copyright enz. Deze rechten zijn wettelijk gezien in handen van het Bedrijf of worden door het Bedrijf gebruikt onder licentie met een concessie van de eigenaren.Daarom is elk gebruik (kopiëren, gedeeltelijk kopiëren, op papier kopiëren) van de Objecten verboden, behalve voor strikt persoonlijk gebruik. Onder strikt persoonlijk gebruik wordt begrepen het opslaan van een kopie op uw persoonlijke computer of het afdrukken van de objecten als documentatie voor persoonlijk gebruik. Daarom worden de distributie en transmissie, inclusief publicatie op andere websites, aan derden van de objecten, het aanpassen, opnieuw publiceren, hergebruiken door insluiting in andere documenten of bestanden en elke vorm van herbewerking ervan beschouwd als niet strikt persoonlijk gebruik, en dus illegaal. Het Bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuk op de rechten die de eigenaren van de Objecten in concessie hebben toegekend aan het Bedrijf in gevallen waar deze eigenaren claimen dat gebruikers van de Website op welke manier ook inbreuk hebben gemaakt op deze rechten.De gebruiker van de website die verantwoordelijk is voor de inbreuk is als enige verantwoordelijk voor deze inbreuk.

SCHADE DOOR VERBAND

Noch het Bedrijf, noch enige direct of indirect door CNH Industrial NV gecontroleerde bedrijven zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van toegang tot- en registratie voor de Website en het gebruik en/of downloaden van de erin vervatte Objecten, om het even of deze schade wordt veroorzaakt door gebreken, fouten, of andere oorzaken, of door erop volgende  onmogelijkheid het materiaal van de Website te gebruiken.

KOPPELINGEN

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarop naar de Website wordt gekoppeld noch voor externe websites naar welke de Website koppelingen kan geven.

PRIVACY-BELEID

Het Bedrijf beschermt de privacy, zowel in overeenstemming met de wet als met het beleid van het Bedrijf. Deze bescherming betreft iedereen met relaties met het Bedrijf, zoals werknemers, leveranciers, klanten, potentiële klanten of mensen die de website bezoeken. Lees de privacy-verklaring van het Bedrijf Informativa.pdf

VOORZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer een bezoeker van de Website vrijwillig gegevens wenst te verstrekken die gedefinieerd worden als persoonlijk in Richtlijn 95/46/EG van het Europese Parlement en van de Europese Raad van 24 oktober 1995 inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens  en toepasbare plaatselijke wetgeving betreffende de privacy, dient dit uitsluitend te geschieden volgens de regels en procedures als aangegeven in de Website in overeenstemming met voornoemde wetgeving inzake de privacy. Persoonsgegevens worden door elke bezoeker van de Website op vrijwillige basis gegeven. De website slaat geen persoonsgegevens op behalve na duidelijke en specifieke melding aan de bezoeker van deze mogelijkheid om de persoonsgegevens te registreren. Om fouten of misverstanden te voorkomen kunnen er geen persoonsgegevens worden geregistreerd zonder verdere en uiteindelijke bevestiging van de bezoeker. 

DE WEBSITE BEKIJKEN EN TOEGANGSREGISTRATIE - COOKIES EN LOGBESTANDEN

Het Bedrijf gebruikt cookie-technologie om statistische informatie op de Website te verzamelen.Een cookie is een klein informatie-element dat door de betreffende website wordt verzonden en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De website volgt het pad van de cookie (een activiteit die een "click stream" wordt genoemd, waarbij de paden worden opgeslagen die bezoekers aan de website gebruikt van de ene pagina naar de andere), hoewel deze activiteit het niet mogelijk maakt de gebruiker die de website bezoekt te identificeren. Dit wordt gebruikt om statistische gegevens op de website te verzamelen, zoals geopende pagina's en gedownloade pagina's. We herhalen dat deze informatie niet aan u persoonlijk kan worden gekoppeld. Cookies bevatten niet uw e-mailadres of andere privé-informatie. De informatie die uit het volgen van de cookies wordt verkregen, wordt als geheel geëvalueerd. Het Bedrijf gebruikt ook de logbestanden van de webserver om het aantal bezoekers te tellen en de technische capaciteiten van onze website te evalueren.We gebruiken deze informatie voor gegevens over het gebruik van de website en organiseren de pagina's zo toegankelijk mogelijk, om het navigeren op de website gemakkelijker te maken met meer praktische informatie op de pagina's. We verzamelen informatie over het verkeer op de website, maar niet over individuele bezoekers. Als gevolg wordt er geen persoonlijke informatie bewaard of gebruikt. Het Bedrijf maakt deze informatie beschikbaar voor de relevante autoriteiten, maar alleen wanneer noodzakelijk in geval van frauduleus gebruik.

E-MAIL, MAILINGLIJST

Als u een e-mail naar de website wilt sturen of als de website u vraagt u aan te melden voor een mailinglijst om informatie over uw computer te ontvangen, dan herhalen we dat als er bij deze mogelijkheden persoonsgegevens moeten worden geregistreerd, dit altijd wordt gedaan in overeenstemming met de privacywet. Daarom worden gegevens alleen opgeslagen na uw nadrukkelijke en herhaalde toestemming.

WETGEVING, RECHTSGEBIED

Zoals aangegeven in de waarschuwingen houdt toegang tot de website in dat u de regels van de website volledig accepteert. Dientengevolge stemt de gebruiker die toegang tot de Website verkrijgt ermee in dat het van toepassing zijnde recht en de bevoegde rechtbank zullen zijn die van de plaats waar het hoofdkantoor van het Bedrijf zich bevindt.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services