Personvernpolitikk

ADVARSLER

Alle som kontakter dette nettstedet skal akseptere vilkårene heri som finnes og de som er angitt på de andre sidene på nettstedet. Hvis du ikke kan akseptere disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet. Selskapet forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene til enhver tid, og på alle måter uten å være forpliktet til å informere om noen av de nevnte endringene.

FORMÅLET MED NETTSTEDET

Hensikten med nettstedet er å gi teknisk informasjon for reparasjon og service på selskapets produkter til personer som har rettigheter til dette i samsvar med artikkel 53(1) i forordning (EU) nr. 167/2013 av Europaparlamentet og Rådet. . Denne tilgangen er gjort tilgjengelig som angitt i og kreves i kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 for teknisk informasjon om jordbruks- og skogbrukskjøretøy. For alle detaljer om eller noen spesifikke unntak fra ovennevnte regler, vennligst se Vilkår og betingelser i dette området som ovenfor.

TILGANG TIL TEKNISK INFORMASJON

Det er mulig å verifisere typer og egenskaper i den tilgjengelige tekniske informasjonen ved å registrere deg og gå inn på nettstedet. Etter å ha sjekket den nødvendige tekniske informasjonen, er det mulig å konsultere den ved å kjøpe abonnement på pakker med tidsbestemt tilgang på årlig, månedlig, ukentlig, daglig og timebasis. Disse pakkene er også delt i henhold til type teknisk informasjon. For alle detaljer om tilgang til teknisk informasjon, vennligst se vilkårsdelen i dette området.

OPPHAVSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Selskapet er den eneste innehaveren av de eksklusive rettigheter i regelverket om opphavsrett og industrielle eiendomsrettigheter, henholdsvis på form og innhold av teknisk informasjon, reguleres av vilkårene for tilgang til teknisk informasjon som kunden signert på tidspunktet for kjøpet. Videre, med mindre det er spesielle indikasjoner på det motsatte, alle varemerker, logotyper, bilder, tegninger, lyd, musikk, film, video, programvarer eller noe annet på nettstedet (heretter omtalt som "objekter") som omfattes av relevante rettigheter beskytter eierskap av det samme som, eksempelvis men ikke uttømmende, varemerkerettigheter, patentrettigheter, opphavsrett, etc. Disse rettighetene er alt lovlig holdt av selskapet eller brukes under lisens av selskapet med konsesjon fra eierne. Derfor er ethvert bruk (kopiering, delvis kopiering, papirkopiering) av objekter forbudt, med unntak for strengt personlig bruk. Strengt personlig bruk menes å lagre en kopi på din personlige datamaskin eller skrive ut objekter som skal spares som dokumentasjon for personlig bruk. Derfor anses distribusjon og overføring - inkludert publisering på andre nettsteder - til tredjepart av objektene, modifisering, publisering, gjenbruk med inkludering i andre dokumenter eller filer, og alle former av reprosessering av informasjonen strengt tatt ikke personlig bruk - og dermed er den ulovlig. Selskapet er på ingen måte ansvarlig for, og kan heller ikke bli holdt ansvarlig for brudd mot rettighetene som eierne av gjenstandene har angitt i konsesjonen til selskapet, i tilfeller når disse eierne hevder at nettstedets brukere på en eller annen måte har krenket disse rettighetene. Nettstedets bruker som begår krenkelser har ansvaret for nevnte brudd.

SKADER PÅ GRUND AV KOBLINGER

Verken selskapet eller andre selskaper som er kontrollert, direkte eller indirekte, av CNH Industrial NV, skal være ansvarlig for erstatning pga. tilgang og registrering og bruk og/eller nedlasting av objekter som finnes der, om slike skader er forårsaket av feilfunksjoner, feil, eller noe annet, eller hvis det ikke er mulig å bruke materialet på nettstedet.

LINKER

Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som lenker til nettstedet, og heller ikke for eksterne nettsider som nettstedet kan lenke til.

PERSONVERNPOLITIKK

Selskapet beskytter privatlivet, både i samsvar med loven og som selskapets policy. Denne beskyttelsen gjelder alle som har relasjoner med selskapet, enten de er ansatte, leverandører, kunder, potensielle kunder eller personer som besøker nettstedet. Les selskapets personvernerklæring Informativa.pdf

LEVERING AV PERSONLIGE DATA

Hvis en besøkende på nettstedet frivillig gir fra seg data definert som personlig i direktiv 95/46/EF av Europaparlamentet og Rådet av den 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og gjeldende lokale lover om privatliv, dette kan bare gjøres ved å følge reglene og prosedyrene på nettstedet i samsvar med de nevnte personvernlovene. Personlige data blir levert av hver besøkende på nettstedet som et fritt valg. Nettstedet registrerer ikke personlige data bortsett fra etter å ha klart og spesifikt informert den besøkende om muligheten for å registrere deres personlige data. For å unngå feil eller misforståelser, kan ingen personlige data registreres uten videre og endelig bekreftelse av den besøkende. 

NAVIGERE PÅ NETTSTEDET OG FÅ TILGANG TIL REGISTRERING - INFORMASJONSKAPSLER OG LOGGFILER

Selskapet benytter informasjonskapselteknologi for å samle in statistisk informasjon på nettsiden. En informasjonskapsel er en liten informasjonselement sendt av nettstedet som blitt kontaktet og lagret på harddisken på datamaskinen av nettleseren. Nettstedet sporer banen av informasjonskapselen (en aktivitet som kalles "click stream" dvs. den registrerer banene som brukes av besøkende fra en side til den neste), men denne virksomheten gjør det ikke mulig å identifisere brukeren som surfer på nettstedet, uten brukes for å samle statistiske data på nettstedet som, for eksempel, de sider som åpnes, sider som blir lastet ned, etc. Vi gjentar at ingen av disse opplysningene er knyttet til deg som person. Informasjonskapsler inneholder ikke din e-postadresse eller annen privat informasjon. Den informasjonen vi får fra informasjonskapsler for sporing blir vurdert som en helhet. Selskapet bruker også nettserverens loggfiler for å telle antallet besøkende, og vurdere de tekniske egenskapene til nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen for å få data om bruken av nettstedet, og organisere sidene i den mest tilgjengelige måten mulig, for å gjøre navigasjonen på nettstedet enklere med mer brukbar informasjon på sidene. Vi samler inn informasjon om trafikk på nettstedet, men ikke om individuelle besøkende. Som en følge av dette vil ingen personlig informasjon oppbevares eller benyttes. Selskapet skal gjøre denne informasjonen tilgjengelig for relevante myndigheter bare når det er nødvendig, i tilfelle av ulovlig bruk.

E-POST, MAILINGLISTE

Hvis du ønsker å sende en e-post til nettstedet av en eller annen grunn, eller hvis nettstedet inviterer deg til å abonnere på en e-postliste for å motta informasjon på datamaskinen din, gjentar vi at, hvis noen av disse mulighetene krever registrering av din personlige informasjon, vil dette alltid bli gjort i samsvar med personvernloven. Derfor vil data bare lagres etter ditt uttrykkelige og gjentatte samtykke.

GJELDENDE LOV - VERNETING

Som antydet i advarslene, innebærer tilgang til nettstedet full aksept av nettstedets regler. Følgelig godtar brukeren som får tilgang til nettstedet at gjeldende lov og domstol skal være de hvor selskapet har sitt forretningskontor.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services