Pravilnik o zasebnosti

OPOZORILA

Vsakdo, ki želi posvetovati to spletno mesto, mora sprejeti določila in pogoje, ki so navedena tukaj in na drugih straneh tega spletnega mesta. Če ne morete sprejeti teh določil in pogojev, ne uporabljajte spletnega mesta. Podjetje si pridržuje pravico kadar koli in na kakršen koli način spremeniti določila in pogoje brez obveznosti obvestiti kogar koli o predmetnih spremembah.

NAMEN SPLETNEGA MESTA

Namen spletnega mesta je zagotavljanje tehničnih informacij za popravilo in servisiranje izdelkov podjetja subjektom, ki imajo pravico do tega v skladu s členom 53 (1) Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. . Ta dostop je na voljo v skladu z navedbami in zahtevami Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1322/2014 z dne 19. septembra 2014 za tehnične informacije glede kmetijskih in gozdarskih vozil. Za vse podrobnosti ali kakršne koli posebne izjeme glede zgoraj navedenih predpisov se posvetujte z razdelkom Določila in pogoji, ki je del tega spletnega mesta.

DOSTOP DO TEHNIČNIH INFORMACIJ

Vrsto in lastnosti tehničnih informacij, ki so na voljo, je možno preveriti in potrditi tako, da se prijavite in vstopite v spletno mesto. Potem ko poiščete relevantne tehnične informacije, jih lahko preučite tako, da zakupite pakete časovno omejenih dostopov, tj. na letni, tedenski, dnevni ali urni ravni. Ti paketi so razdeljeni glede na vrsto tehničnih informacij. Za vse podrobnosti o dostopu do tehničnih informacij glejte razdelek "Določila in pogoji" na tem spletnem mestu.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Podjetje je edini lastnik izključnih pravic, podeljenih s strani predpisov glede avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine, za obliko in vsebino tehničnih informacij, kar urejajo določila za dostop do tehničnih informacij, ki jih je stranka podpisala ob nakupu. Razen če je mogoče utemeljeno sklepati drugače, je lastništvo vseh blagovnih znamk, logotipov, slik, risb, zvokov, glasbe, filmov, videoposnetkov, programske opreme ali druge vsebine na spletnem mestu (v nadaljevanju: "predmeti") zaščiteno z ustreznimi pravicami, med drugim na primer s pravicami blagovne znamke, patentnimi pravicami, avtorskimi pravicami ipd. Zakoniti lastnik vseh teh pravic je podjetje oziroma tretja oseba, ki je podjetju na podlagi licence dovolila uporabo teh pravic. Skladno s tem je vsakršna uporaba (kopiranje, delno kopiranje, fizično kopiranje) predmetov prepovedana, razen za strogo osebno rabo. Strogo osebna raba pomeni, da si uporabnik shrani kopijo v osebni računalnik ali natisne dokumentacijo za osebno rabo. Skladno s tem razširjanje in prenašanje predmetov tretjim osebam, vključno z objavljanjem na drugih spletnih mestih, spreminjanje, vnovično izdajanje, vnovično uporabo z vključevanjem v druge dokumente ali datoteke in vsakršno vnovično obdelavo te vsebine razumemo kot rabo, ki ni strogo osebna, kar pomeni, da je nezakonita. Podjetje ni na noben način odgovorno za kršenje pravic, ki so mu jih lastniki predmetov podelili v obliki licence, če ti lastniki prijavijo kršitev njihovih pravic s strani uporabnikov spletnega mesta. Izključno odgovornost za kršitev pravic nosi uporabnik spletnega mesta, ki je zakrivil kršitev.

ODŠKODNINA ZARADI NEDOSTOPNOSTI

Niti podjetje niti katera koli druga podjetja pod neposrednim ali posrednim nadzorom podjetja CNH Industrial NV niso odgovorni za škodo v zvezi z dostopom in registracijo na spletnem mestu ter uporabo in/ali prenosom predmetov, ki jih to vsebuje, ne glede na to, ali je takšna škoda posledica okvar, napak ali karkoli drugega, ali posledica nezmožnosti uporabe materialov spletnega mesta.

POVEZAVE

Podjetje ni odgovorno za vsebino zunanjih strani, ki imajo vzpostavljeno povezavo na spletno mesto, niti zunanjih strani, na katere ima spletno mesto morda vzpostavljeno povezavo.

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Podjetje varuje zasebnost, tako v skladu z zakonodajo kot tudi politiko podjetja. To varstvo vključuje zasebnost vseh, ki so v razmerju s podjetjem, tj. zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in strank, morebitnih kupcev in strank ter vseh, ki obiščejo spletno mesto. Preberite izjavo o zasebnosti podjetja Informativa.pdf

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Če namerava obiskovalec spletnega mesta prostovoljno zagotoviti svoje podatke, ki so opredeljeni kot osebni z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter katero koli veljavno lokalno zakonodajo o zasebnosti, lahko to stori le z upoštevanjem pravil in postopkov na spletnem mestu v skladu z zgoraj navedenimi zakoni o zasebnosti. Osebni podatki so od vsakega obiskovalca spletnega mesta posredovani prostovoljno. Na spletnem mestu se ne zapisujejo nobeni osebni podatki, razen če je obiskovalec jasno in izrecno obveščen o možnosti zapisovanja njegovih osebnih podatkov. Zaradi preprečevanja napak ali nesporazumov se osebni podatki ne zapišejo, če obiskovalec tega na začetku in koncu ne potrdi. 

BRSKANJE PO SPLETNEM MESTU IN BELEŽENJE DOSTOPA – PIŠKOTKI IN DNEVNIŠKE DATOTEKE

Podjetje uporablja tehnologijo piškotkov za zbiranje statističnih podatkov o spletnem mestu. Piškotek je majhen podatkovni element, ki ga pošlje ciljno spletno mesto. Brskalnik ga shrani na trdi disk obiskovalčevega računalnika. Spletno mesto sledi pot piškotka (dejavnost, znana kot "potek povezav": zapisuje poti, po katerih se obiskovalci spletnega mesta pomikajo po straneh). Ta aktivnost ne omogoča prepoznavanja uporabnika, ki brska po spletnem mestu, ampak je namenjena zbiranju statističnih podatkov o spletnem mestu, npr. odprte strani, prenesene strani ipd. Ponovno izjavljamo, da ti podatki niso povezani z vami kot posameznikom. Piškotki ne vsebujejo vašega e-poštnega naslova ali drugih osebnih podatkov. Podatke, ki jih pridobimo iz sledilnih piškotkov, obravnavamo kot celoto. Podjetje uporablja tudi dnevniške datoteke spletnega strežnika, s katerimi šteje število obiskovalcev in ocenjuje tehnične zmožnosti spletnega mesta. Te podatke uporabljamo za pridobitev podatkov o uporabi spletnega mesta in za ureditev strani na način, ki omogoča najboljšo dostopnost ter z več uporabnimi informacijami na straneh olajšuje krmarjenje po spletnem mestu. Zbiramo podatke o obiskanosti spletnega mesta in ne o posameznih obiskovalcih. To pomeni, da se osebni podatki ne shranjujejo ali uporabljajo. Podjetje po potrebi zagotovi te informacije predmetnim pooblaščenim subjektom, in sicer v primeru goljufive uporabe.

E-POŠTA, POŠTNI SEZNAM

Če želite iz kateregakoli razloga spletnemu mestu poslati e-poštno sporočilo ali pa se želite na spletnem mestu naročiti na poštni seznam, prek katerega boste prejemali informacije v svoj računalnik, ponavljamo, da če katerakoli od teh možnosti zahteva registracijo osebnih podatkov, se pri tem vedno upošteva zakon o varovanju zasebnosti. To pomeni, da se podatki shranijo šele po vaši izrecni in ponovljeni privolitvi.

VELJAVNA ZAKONODAJA – KRAJ PRISTOJNOSTI

Kot je navedeno v opozorilih, dostopanje do spletnega mesta pomeni, da se v celoti strinjate s pravili spletnega mesta. Skladno s tem se uporabnik, ki pridobi dostop do spletnega mesta, strinja, da sta veljavna zakonodaja in pristojno sodišče tista, kjer ima podjetje svoj sedež.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services