Обучение

Целта на Техническото обучение е да следи техническите, диагностични и ремонтни умения на техниците в сервизната мрежа и да подпомага непрекъснатото им усъвършенстване.


Курсовете за обучение се разработват от тясно специализирани професионалисти и използват традиционни материали и методи (работа в клас и практически занятия върху механични възли и цели автомобили), както и съвременни мултимедийни компоненти (уеб-базирани курсове за обучение, които са достъпни от отдалечени компютри).


Предлаганите курсове обхващат всички системи на автомобила, като съществуват над 60 (шестдесет) опции. От основите на електрониката до разширената диагностика, от курсове за нови техници до курсове за специалисти — програмата за техническо обучение Web Academy е разработена да предлага изключително гъвкави решения, които могат да се използват и от Независими оператори.