Koulutus

Teknisen koulutuksen tehtävä on valvoa huoltoverkoston teknikkojen teknisiä kykyjä, vianmäärityskykyä ja korjauskykyä, auttaen heitä kehittymään jatkuvasti.


Koulutuskurssit ovat korkeasti koulutettujen ammattilaisten laatimia, ja ne koostuvat perinteisistä materiaaleista ja menetelmistä (luokkahuoneessa työskentely sekä mekaanisten asennelmien ja kokonaisten ajoneuvojen parissa suoritettavat käytännölliset istunnot) sekä kehittyneistä multimediakomponenteista (verkkokoulutuskurssit, joille pääsee myös etätietokoneilta).


Tarjotut kurssit kattavat kaikki ajoneuvoalueet, ja niitä on yli 60 (kuusikymmentä) vaihtoehtoa. Peruselektroniikasta kehittyneeseen vianmääritykseen, uusille teknikoille tarkoitetusta kursseista asiantuntijoille tarkoitettuihin, Web Academyn Tekninen koulutus -ohjelma on kehitetty tarjoamaan äärimmäisen joustavia ratkaisuja, joita myös Itsenäiset huoltajat voivat käyttää.