Školenie

Účelom technického školenia je sledovať technické, diagnostické a opravárske schopnosti technikov servisnej siete, čo im bude pomáhať v neustálom raste.


Školiace kurzy pripravujú vysoko špecializovaní odborníci a skladajú sa z tradičných materiálov a metód (práca v triede a praktické stretnutia k mechanickým zostavám a kompletným vozidlám), ako aj z pokročilých multimediálnych komponentov (WEBOVÉ školiace kurzy, ktoré sú prístupné aj zo vzdialených počítačov).


Ponúkané kurzy pokrývajú všetky oblasti vozidiel a obsahujú viac ako 60 (šesťdesiat) možností na výber. Technický školiaci program Web Academy s kurzami od základnej elektroniky po pokročilú diagnostiku, od kurzov pre nových technikov po kurzy pre odborníkov sme vyvinuli tak, aby ponúkal mimoriadne flexibilné riešenia, ktoré môžu využívať aj nezávislí prevádzkovatelia.