Εκπαίδευση

Η αποστολή της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι να παρακολουθεί τις τεχνικές και διαγνωστικές δεξιότητες και τις δεξιότητες επισκευής των τεχνικών του δικτύου σέρβις και να τους βοηθάει να βελτιώνονται συνεχώς.


Οι κύκλοι εκπαίδευσης προετοιμάζονται από υψηλά εξειδικευμένους επαγγελματίες και αποτελούνται από παραδοσιακά υλικά και μεθόδους (εργασίες στην αίθουσα διδασκαλίας και πρακτικές συνεδρίες σχετικά με μηχανικές διατάξεις και ολοκληρωμένα οχήματα), καθώς και προηγμένα εξαρτήματα πολυμέσων (σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης WEB που είναι επίσης διαθέσιμες από απομακρυσμένους υπολογιστές).


Οι σειρές μαθημάτων που παρέχονται καλύπτουν όλες τις περιοχές οχημάτων, με περισσότερες από 60 (εξήντα) επιλογές. Από τα βασικά ηλεκτρονικά συστήματα έως προηγμένα διαγνωστικά, από σειρές μαθημάτων για νέους τεχνικούς έως σειρές μαθημάτων για ειδικούς, το πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης του Web Academy έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από Ανεξάρτητους Χειριστές.