Formare

Misiunea Instruirii tehnice este să monitorizeze calificările tehnice, de diagnosticare şi de reparare ale tehnicienilor reţelei de service, ajutându-i să-şi le dezvolte permanent.


Cursurile de instruire sunt pregătite de profesionişti de o înaltă calificare şi constau din materiale şi metode tradiţionale (predare în cadrul sălii de clasă şi sesiuni practice despre subansambluri mecanice şi autovehicule complete) precum şi componente multimedia avansate (cursuri de instruire WEB care sunt accesibile şi de pe computere de la distanţă).


Cursurile oferite acoperă toate gamele de autovehicule, având mai mult de 60 (şaizeci) de opţiuni. De la electronica de bază la diagnosticarea avansată, de la cursurile pentru tehnicieni noi la cele pentru experţi, programul de Instruire tehnică Web Academy a fost elaborat să ofere soluţii extrem de flexibile care pot fi implementate şi de Operatorii independenţi.