Стандартна навигация

Информационни пакети: - Работни процедури - Схеми на свързване - Бюлетин за техническо обслужване - Информация за кампании за изтегляне - Планове за техническо обслужване - Резервни части - Резервни части (идентифициране) - Резервни части (достъп) - Принадлежности - Работни часове - Специални инструменти Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Изберете Марка - Изберете Тип - Изберете Изделие - Изберете Серия - Щракнете върху бутона „Търси“
Общи процедури в сервиза. Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Резервни части (идентифициране) Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Информация за принадлежности, монтирани в завода (включена в общата информация за ремонт и поддръжка) Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Компоненти“ - В полето на филтъра поставете отметка срещу видовете информация, която търсите - Изберете желания компонент
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „DTC“
Начин на действие: - Търсене по VIN или по продуктови характеристики - Потвърдете модела - Щракнете върху бутона „Симптом