Τυπική πλοήγηση

Πακέτα πληροφοριών: - Διαδικασίες εργαστηρίου - Διαγράμματα καλωδίωσης - Δελτίο τεχνικών υπηρεσιών - Πληροφορίες ανάκλησης - Πρόγραμμα συντήρησης - Ανταλλακτικά - Ανταλλακτικά (αναγνώριση) - Ανταλλακτικά (πρόσβαση) - Παρελκόμενα - Ώρες εργασίας - Ειδικά εργαλεία Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Επιλέξτε το «Brand» (Μάρκα) - Επιλέξτε το «Type» (Τύπος) - Επιλέξτε το «Product» (Προϊόν) - Επιλέξτε το «Serie» (Σειρά) - Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Search» (Αναζήτηση)
Γενικές διαδικασίες συνεργείου. Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Ανταλλακτικά (αναγνώριση) Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πληροφορίες για παρελκόμενα που περιλαμβάνονται εκ του εργοστασίου (περιλαμβάνονται στις γενικές πληροφορίες παρακολούθησης δρομολόγησης RMI) Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί «Components» (Εξαρτήματα) - Στο κουτί φίλτρου ελέγξτε τις σημαίες που αντιστοιχούν με το είδος πληροφοριών που χρειάζεστε - Επιλέξτε το συστατικό στοιχείο που θέλετε
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί """"DTC""""
Πώς να προχωρήσετε: - Κάντε αναζήτηση ανά «VIN» (αναγνωριστικός αριθμός) ή «Product features» (χαρακτηριστικά του προϊόντος) - Επιβεβαιώστε το μοντέλο - Κάντε κλικ στο κουμπί """"Symptom"""" (Σύμπτωμα)