Каталог на частите

NGPC е онлайн каталог на Компанията за резервни части.

Разработен с помощта на най-нови технологии, NGPC осигурява бързо и лесно идентифициране на резервните части, като гарантира максимална надеждност на заложената в него информация.

Основните особености на NGPC са:

·  Различни полета за търсене (по шаси, номер на част, модел, табелка и др.)

·  Интерактивна графика с активни точки

·  Интегриране с други каталози или области