Κατάλογος ανταλλακτικών

NGPC, είναι ο διαδικτυακός κατάλογος ανταλλακτικών της Εταιρείας.

Το NGPC αναπτύχθηκε με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και διασφαλίζει γρήγορη και απλή αναγνώριση των ανταλλακτικών, εγγυόμενο τη μέγιστη αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται.

Οι κύριες δυνατότητες του NGPC είναι:

·  Διαφορετικά πεδία αναζήτησης (πλαίσιο, PN, μοντέλο, πινακίδα, κτλ.)

·  Διαδραστικά γραφικά με Hot Spot

·  Ενσωμάτωση με άλλους καταλόγους ή περιοχές