Katalóg dielov

NGPC je webový katalóg náhradných dielov spoločnosti.

Nástroj NGPC, ktorý sme vyvinuli pomocou najmodernejších technológií, zabezpečuje rýchlu a jednoduchú identifikáciu náhradných dielov a zaručuje pritom maximálnu spoľahlivosť obsiahnutých informácií.

Hlavnými vlastnosťami nástroja NGPC sú:

·  Rôzne vyhľadávacie polia (podvozok, VČ, model, štítok atď.)

·  Interaktívna grafika s prvkami Hot Spot

·  Integrácia s inými katalógmi alebo oblasťami