Сервизни ръководства

Отделът за технически публикации на Компанията предоставя техническа информация за ремонт и техническо обслужване на превозните средства. Информацията се представя по ясен и интуитивен начин, за да бъде полезна и лесно разбираема.

През Сайта е възможно да се преглеждат ръководства за ремонт; монографии за отделни компоненти, възли или системи; наръчници за експлоатация и техническо обслужване; ръководства за откриване и отстраняване на неизправности

Информацията в тези документи се предоставя на фирмената сервизна мрежа и на независими оператори. Тя се състои от процедури за ремонт, принципни електрически схеми, информационни и функционални описания на механични и електрически компоненти, указания за откриване и отстраняване на неизправности (по симптоми и код DTC) и информация относно експлоатацията и техническото обслужване на автомобилите.