Servisné manuály

Technickú dokumentáciu pre údržbu a opravu vozidiel poskytuje oddelenie technických publikácií spoločnosti. Informácie sa poskytujú jasne a intuitívne, a to za účelom ich efektívneho a jednoduchého porozumenia.

Prostredníctvom tejto lokality je možné prezerať opravárenské manuály; monografie o špecifických komponentoch, zostavách alebo systémoch; návody na používanie a údržbu; príručky na riešenie problémov.

Informácie v týchto dokumentoch sú dostupné pre servisnú sieť a pre nezávislých prevádzkovateľov. Skladajú sa z postupov opravy, schém zapojenia, informačných a funkčných popisov mechanických a elektrických komponentov, riešenia problémov (podľa príznakov a DTC) a z informácií o používaní a údržbe vozidla.