Service-manualer

Selskapets avdeling for tekniske publikasjoner leverer teknisk dokumentasjon for kjøretøyenes vedlikehold og reparasjon. Informasjonen presenteres klart og intuitivt for å gjøre den effektiv og lett å forstå.

Gjennom dette nettstedet er det mulig å konsultere verkstedhåndbøker. Monografier om bestemte komponenter, enheter eller systemer. håndbøker for bruk og vedlikehold veiledning for feilsøking

Informasjonen i disse dokumentene er tilgjengelig for servicenettverk og uavhengige operatører. Det består av reparasjonsprosedyrer, koblingsskjemaer, informasjon og funksjonelle beskrivelser av mekaniske og elektriske komponenter, feilsøking (ved symptomer og DTC), og informasjon om kjøretøyets bruk og vedlikehold.