Manuale de service

Departamentul de Publicaţii tehnice al Companiei furnizează documentaţie tehnică pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor. Informaţiile sunt prezentate clar şi într-o formă intuitivă pentru a fi eficiente şi uşor de înţeles.

Prin intermediul acestui Site este posibilă consultarea manualelor de reparaţii, monografiilor privind componentele specifice, ansamblurile şi sistemele, manualelor de utilizare şi întreţinere; ghidurilor de remediere a defecţiunilor

Informaţiile din aceste documente sunt disponibile pentru reţeaua de service şi operatorii independenţi. Acestea se compun din operaţii de reparare, planuri de cablaj, descrierile informative şi funcţionale ale componentelor mecanice şi electrice, depanare (după simptome şi DTC), şi informaţii despre utilizarea şi întreţinerea vehiculelor.