Servisní příručky

Oddělení technických publikací společnosti dodává technickou dokumentaci pro údržbu a opravy vozidel. Informace jsou uvedeny jasně a intuitivně, aby byly efektivní a snadno pochopitelné.

Prostřednictvím těchto stránek je možné nahlížet do příruček k opravám; monografií ke konkrétním komponentům, sestavám nebo systémům; příruček k použití a údržbě; pokynů k odstraňování závad.

Informace v těchto dokumentech jsou k dispozici pro provozovatele servisní sítě a nezávislé provozovatele. Informace sestávají z opravářských postupů, schémat zapojení, informačních a funkčních popisů mechanických a elektrických komponentů, odstraňování závad (podle příznaků a DTC) a informací o použití a údržbě vozidel.