Servicehandböcker

Företagets avdelning för tekniska publikationer avdelningen levererar teknisk dokumentation för underhåll och reparation av fordon. Informationen presenteras tydligt och intuitivt för att göra den effektiv och lätt att förstå.

Genom denna webbplats är det möjligt att konsultera reparationshandböcker. monografier om specifika komponenter, aggregat eller system användar- och underhållshandböcker. felsökningsguider

Informationen i dessa dokument är tillgänglig för servicenätverket och oberoende aktörer. Den består av reparationsförfaranden, kopplingsscheman, information och funktionsbeskrivningar av mekaniska och elektriska komponenter, felsökning (av symtom och DTC), samt information om användning och underhåll av fordon.