Podręczniki serwisowe

Dział Publikacji Technicznych Firmy dostarcza dokumentację techniczną dotyczącą konserwacji i naprawy pojazdów. Informacje przedstawiane są w sposób klarowny i intuicyjny w celu zapewnienia efektywności i zrozumienia.

Witryna umożliwia wgląd do instrukcji naprawy; monografii na temat konkretnych komponentów, zespołów lub systemów; podręczników użytkownika i konserwacji; materiałów dotyczących rozwiązywania problemów

Informacje zawarte w tych dokumentach są dostępne dla sieci usługowej oraz operatorów niezależnych. Na informacje składają się procedury naprawcze, schematy elektryczne, opisy funkcjonalne i dane dotyczące komponentów mechanicznych i elektrycznych, podręczniki rozwiązywania problemów (w oparciu o objawy i DTC) oraz informacje dotyczące użytkowania i konserwacji pojazdów.