Servisa rokasgrāmatas

Uzņēmuma tehnisko publikāciju nodaļa nodrošina tehnisko dokumentāciju transportlīdzekļa tehniskajai apkopei un remontam. Publicētā informācija ir pasniegta skaidri un intuitīvi, lai tā būtu maksimāli efektīva un viegli saprotama.

Šajā vietnē ir iespējams aplūkot remonta rokasgrāmatas; īpašu detaļu, montāžu vai sistēmu monogrāfijas; lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas; traucējummeklēšanas gidus

Šī informācija ir pieejama servisa tīkla un neatkarīgajiem operatoriem. Tā ir izveidota no remonta procedūrām, elektriskā tīkla diagrammām, informatīviem un funkcionāliem mehānisko un elektrisko komponentu aprakstiem, norādījumiem par problēmu risināšanu (pēc pazīmēm un DTC) un informācijas par transporta līdzekļa izmantošanu un apkopi.