Инструменти за диагностика

Диагностичното оборудване на Компанията се състои от EST — персонален компютър Panasonic в комплект с VCI (интерфейс за комуникация с автомобила) и може да се поръча чрез уебсайта на Компанията

За да функционира, EST изисква договор за предоставяне на лиценз (продава се отделно). Договорът включва активиране на диагностичния софтуер и право за получаване на актуализации на софтуера за срока на валидност на лиценза. Лицензът се предлага за различни нива на достъп.