Diagnosinstrument

Avdelningen för specialverktyg levererar verktyg som krävs för att serva fordonen till det auktoriserade servicenätet och oberoende aktörer:

·  De specifika verktyg och utrustning som ska användas på produkter och komponenter för att garantera att underhållet uppfyller kvalitets- och tidsstandarderna listas i området Specialverktyg