Instrumenti za diagnostiko

Diagnostična oprema podjetja je sestavljena iz EST, osebnega računalnika Panasonic z vmesnikom VCI (Vehicle Communication Interface oz. vmesnik za komunikacijo z vozilom) prek spletnega mesta podjetja

EST za delovanje zahteva licenčno pogodbo (v prodaji ločeno). Pogodba zajema vključitev diagnostične programske opreme in pravice za posodabljanje programske opreme do izteka veljavnosti licence. Licenca je na voljo za različne ravni dostopa.