Diagnostické prístroje

Oddelenie Špeciálne nástroje zásobuje autorizovanú servisnú sieť a nezávislých prevádzkovateľov informáciami potrebnými na servis vozidiel:

·  Špecifické nástroje a vybavenie na použitie na výrobkoch/komponentoch, aby bolo zaručené, že spĺňajú kvalitatívne a časové normy, sú uvedené v oblasti Špeciálne nástroje (Special Tools Area).