Διαγνωστικά όργανα

Ο διαγνωστικός εξοπλισμός της Εταιρείας αποτελείται από EST, έναν υπολογιστή Panasonic με VCI (διεπαφή επικοινωνίας οχημάτων) μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

Για να λειτουργήσει το EST απαιτεί σύμβαση άδειας χρήσης (πωλείται χωριστά). Αυτή προσφέρει ενεργοποίηση του λογισμικού διαγνωστικών και το δικαίωμα σε ενημερώσεις λογισμικού καθ' όλη τη διάρκεια μιας έγκυρης άδειας. Η άδεια είναι διαθέσιμη σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.