Diagnoseinstrument

Selskapets diagnoseutstyr består av EST, en Panasonic PC med VCI (kjøretøyets kommunikasjonsgrensesnitt) gjennom bedriftens hjemmeside

EST krever et lisensavtale (selges separat) for å fungere. Dette gir aktivering av diagnoseprogramvaren, og retten til programvareoppdateringer for varigheten av en gyldig lisens. Lisensen er tilgjengelig på forskjellige tilgangsnivåer.