Przyrządy diagnostyczne

W skład wyposażenia diagnostycznego Firmy wchodzi EST, komputer PC Panasonic z VCI (interfejsem komunikacyjnym pojazdu) przez stronę Firmy

EST wymaga umowy licencyjnej (sprzedawanej osobno). Pozwala ona na aktywację oprogramowania diagnostycznego oraz daje prawo do aktualizacji oprogramowania przez cały okres obowiązywania licencji. Licencja dostępna jest w wersjach dających różny poziom dostępu.