FAQ Contact Us

Трябва да се регистрирате на уебсайта, като въведете всички данни за фирмата (регистрацията е безплатна). След регистрацията намерете в каталога необходимата информация и определете продължителността и вида на абонамента, който желаете да закупите. Търсенето в информацията, налична на уебсайта, е безплатно, включително търсене по конкретен идентификационен номер (VIN). За да приключите поръчката, трябва да използвате съответния раздел, за да заплатите поръчката с кредитна карта от някой от приеманите видове. Допълнителна информация е приведена в „Често задавани въпроси“, раздел „Информация за ремонт и техническо обслужване“ (достъпен само за влезли в акаунта си потребители), който е изцяло посветен на закупуването и начина на използване на документи чрез уебпортала.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Цената на предлаганите на уебсайта документи се определя от абонаментите, които могат да се закупят от съответния раздел. Допълнителна информация е приведена в „Често задавани въпроси“, раздел „Информация за ремонт и техническо обслужване“ (достъпен само за влезли в акаунта си потребители), който е изцяло посветен на закупуването и начина на използване чрез уебпортала на документи относно ремонта и техническото обслужване. Цената на техническата документация за независими сервизи е пропорционална и недискриминационна в сравнение с цената за официалните сервизи на CNH Industrial.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За всички продавани автомобили се предлага следната информация: - ръководства за ремонт и техническо обслужване, които съдържат описания на процедурите за ремонт и техническо обслужване, електрически схеми, начини за откриване и отстраняване на неизправности и обща информация относно механичната и електрическата/електронната системи; - продължителност на ремонтните работи; - каталог на специалните инструменти и нестандартното оборудване; - планове за техническо обслужване. - каталог на резервните части; - сервизни бюлетини; - ръководства за експлоатация и техническо обслужване. Възможно е посочените документи да се търсят по идентификационния номер (VIN) на конкретен автомобил, да се проверява за кампании за изтегляне и да се препрограмират блоковете за управление чрез наличните на уебсайта специални програмни инструменти (допълнителна информация е приведена в съответния раздел). Използването на тази информация е възможно чрез закупуване на абонамент за срок от един час, един ден, една седмица, един месец или една година.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
- ръководства за ремонт и техническо обслужване, които съдържат описания на процедурите за ремонт и техническо обслужване, електрически схеми, начини за откриване и отстраняване на неизправности и обща информация относно механичната и електрическата/електронната системи; - раздели от ръководства за ремонт и техническо обслужване; - технически статии относно ремонта и техническото обслужване; - ръководства за експлоатация и техническо обслужване; - продължителност на ремонтните работи; - каталог на специалните инструменти и нестандартното оборудване; - планове за техническо обслужване; - каталог на резервните части; - сервизни бюлетини; - ръководства за експлоатация и техническо обслужване. За допълнителна информация вижте раздел „Често задавани въпроси“, който е изцяло посветен на закупуването и начина на използване на документи чрез уебпортала.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Политиката на CNH Industrial относно техническата документация изисква всички документи, разпространявани в електронен формат, да са подходящо защитени, за да се гарантира тяхната икономическа и интелектуална стойност и те да не могат да се променят, за да се гарантира безопасен и контролиран достъп както на независимите оператори, така и на сервизите от мрежата на CNH Industrial. Всички документи могат да се разпечатват за вътрешнофирмена употреба. Документите не могат да се продават, копират, размножават или отдават под наем.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
- ръководства за ремонт и техническо обслужване; - технически статии относно ремонта и техническото обслужване; - откриване и отстраняване на неизправности; - сервизни бюлетини; - специални инструменти; - консултиране с каталога на частите; - диагностично оборудване.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Понастоящем европейското законодателство относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства включва регламент (ЕО) 167/2013, делегирани регламенти (ЕС) 1322/2014, 2015/96 и 2015/208 на Комисията и регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 на Комисията. Ние потвърждаваме, че изискванията на регламентите относно времето, съдържанието, достъпа и предлагането на техническа документация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства са спазени навсякъде в уебсайта. За справка: http://eur-lex.europa.eu
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Понастоящем европейското законодателство относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на трактори за селското или горско стопанство се състои от регламент (ЕО) 167/2013. Ние потвърждаваме, че изискванията на регламента относно времето, съдържанието, достъпа и предлагането на техническата документация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства са спазени навсякъде в уебсайта. Пълна информация по този въпрос и относно евентуални отклонения, имащи отношение към регламента, е приведена в договорните условия, достъпни от настоящия уебсайт. За справка: http://eur-lex.europa.eu
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Настоящият уебсайт предпазва и гарантира поверителността на личните данни на всички регистрирани потребители, като прилага изцяло Закона за защита на личните данни, приет с указ (IT) № 196 от 30 юни 2003 г. За справка: http://www.parlamento.it
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Настоящият уебсайт осигурява възможност за закупуване и консултиране с техническа документация на CNH Industrial. Документите могат да се закупуват от всички независими оператори в селското стопанство (независими механици, автомобилни клубове, фирми за пътна помощ, фирми за ремонтни услуги и изпитвания и фирми за обучение на механици) и от сервизната мрежа на CNH Industrial. На всички междуфирмени оператори (производители и дистрибутори на резервни части, производители на ремонтно оборудване и инструменти, издатели на техническа информация и др.) се предлагат договори за предоставяне на техническа документация със специфични правила и клаузи, сключвани директно с CNH Industrial Italia SpA. в съответствие с действащото законодателство, уреждащо достъпа до информация относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Не е възможно да възстановите паролата си, но може да я изтриете и да зададете нова. За да подновите паролата си, отворете началната страница на уебсайта, щракнете върху „Влизане“ и след това върху „Забравена парола“. Системата ще ви пренасочи към друга страница: въведете потребителското си име и отговорете на въпросите за защита. Изберете нова парола в съответствие с посочените на страницата правила и щракнете върху „Смени паролата“. Сега може да влезете в уебсайта с потребителското си име и новата парола. Ако срещнете и други затруднения, моля подайте заявка за съдействие, като за целта щракнете върху „Не“ по-долу във формуляра.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За да изтриете акаунта си, моля подайте заявка за съдействие, като за целта щракнете върху „Не“ по-долу във формуляра.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Убедете се, че въвеждате правилно потребителското име и паролата, като внимавате за главните букви, малките букви и специалните знаци. Ако данните за достъп са известни и на други хора, проверете дали паролата не е била сменена. За да подновите паролата си, отворете началната страница на уебсайта, щракнете върху „Влизане“ и след това върху „Забравена парола“. Ако срещнете и други затруднения, моля подайте заявка за съдействие, като за целта щракнете върху „Не“ по-долу във формуляра.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Щракнете върху „Продължи към уебсайта“. Ако сертификатът на уебсайта е с изтекъл срок, браузърът (Internet Explorer 10.0 и по-новите версии) извежда информационно съобщение.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За да влезете в зоната с ограничен достъп на уебсайта, щракнете върху „Влизане“ в горния десен ъгъл на началната страница и след като въведете потребителското си име и паролата щракнете върху бутона „Влизане“.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Официалните сервизи на CNH Industrial са вече регистрирани и нямат нужда от допълнителни пароли. Ако сте официален сервиз на CNH Industrial и нямате парола за достъп до портала, трябва да се обърнете към местния представител на CNH Industrial.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За да се регистрирате, отворете началната страница на уебсайта и щракнете върху „Регистриране“. Когато страницата се отвори: - прочетете внимателно условията за използване на уебпортала и документите; - потвърдете, че приемате условията; - нанесете във формуляра всички данни за вашето дружество, като обърнете особено внимание на полетата, чието попълване е задължително; - след като щракнете върху „Запиши“, системата изпраща писмо до посочения във формуляра адрес за електронна поща; - проверете дали писмото е пристигнало и довършете процедурата за регистриране, като изпълните указанията, приведени в писмото. Ако до 30 минути не получите писмо, възможно е то да е било блокирано като нежелана поща. Проверете папката, където се съхранява нежеланата поща. Забележка: За да не случва това в бъдеще, въведете адреса на изпращача на потвърждението за регистриране в „белия списък“ (на сигурните изпращачи).
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Трябва да имате: - персонален компютър с: -- операционна система Windows 7 или по-нова; -- браузър Internet Explorer 10.0 или по-нов, или Mozilla Firefox 14.0 или по-нов; -- програма Adobe Reader 10 или по-нова версия; -- програма Adobe Flash Player. - работеща връзка с интернет; - регистрация на този уебсайт; - валидна кредитна карта.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
ЗАБРАНЕНО е закупените документи да се продават, копират, прехвърлят или отдават под наем. Всички закупени документи могат без ограничения да се разпечатват за вътрешнофирмена употреба, подобно на всички други файлове PDF.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За да закупите абонамент за използване на информацията, трябва да имате регистрация на портала. За да закупите абонамент, влезте в портала и щракнете върху „Закупуване онлайн“, за да видите списъка на предлаганите абонаменти: след като изберете необходимия абонамент, щракнете върху разположения до него символ на количка за покупки, за да го добавите към списъка на избраните продукти. След като изберете всичко необходимо, щракнете върху бутона „Продължи“ и проверете съдържанието на количката за покупки. За да приемете условията на покупко-продажбата и да продължите, щракнете върху „Потвърди поръчката“: на екрана се извежда страницата за плащане с кредитна карта. След като приключите покупката, трябва да активирате закупените документи.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Да, абонамент може да се заплати само с кредитна карта.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Не, няма списък на предлаганите документи, тъй като системата може да търси по вида на автомобила и да посочва номерата на необходимите за ремонта документи.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Списъкът на предлаганите абонаменти е достъпен за потребителите, които са влезли с паролата си в портала. След като влезете, щракнете върху „Закупуване онлайн“: отваря се прозорец със списък на всички предлагани абонаменти — описание, срок и цена. До всеки абонамент в списъка има символ на количка за покупки, чрез който можете да добавите абонамента към документите, които желаете да закупите.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Може да се закупи абонамент за използване на документацията за определена гама автомобили (не за отделни ръководства). Цената на абонамента зависи от срока на използване на документите: - H = час - D = ден - W = седмица - M = месец (30 дни) - Y = година.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Не, абонаментът се купува само на два езика. Когато активирате абонамента, може да посочите предпочитаните езици; изборът важи за целия срок на абонамента. Може да повторите покупката и при желание да изберете други езици.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Да, при това може да изберете други езици, различни от тези на първата покупка.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Можете да намерите каталога на курса и свързаната с него информация на следния адрес: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Можете да се запишете за курс и да получите информация за него на следния адрес: http://lmscnhi-agce.cnhind.com Изберете курса, който Ви интересува, от каталога и ще намерите цялата информация за контакт, която се изисква, за да се запишете.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Софтуерът се доставя с комплекта EST, който може да се поръча чрез връзката „Диагностично оборудване“ в каталога на уебсайта за информация относно ремонта и техническото обслужване.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За да поръчате диагностичен инструмент EST, просто щракнете върху връзката в уебсайта за информация относно ремонта и техническото обслужване.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Инструментът за диагностика EST, който се предлага от CNH Industrial, не е единственият, който може да се използва за извършване на диагностика на автомобила. Могат да се използват и други инструменти, ако са съвместими със стандартите на комуникационния интерфейс.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Не, диагностиката на всички трактори на CNH Industrial може да се извършва с един инструмент.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
За да поръчате нов комуникационен интерфейс, просто използвайте връзката в уебсайта за информация относно ремонта и техническото обслужване.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Свържете се с CNH Industrial директно, като използвате формуляра по-долу, за да получите тази информация: ЩРАКНЕТЕ ТУК
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Документацията за използване на диагностичния инструмент на CNH Industrial е включена в сервизното ръководство, приведено на уебсайта за информация относно ремонта и техническото обслужване.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Документацията за използване на диагностичния инструмент на CNH Industrial е включена в сервизното ръководство, приведено на уебсайта за информация относно ремонта и техническото обслужване.
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Информацията беше ли полезна? Yes No
Благодарим за съдействието, приятна работа!