Veelgestelde vragen, neem contact met ons op

Heden ten dage is de Europese verordening inzake "toegang tot informatie aangaande reparatie en onderhoud van voertuigen" is Verordening (EU) NR 167/2013, Commissie Gedelegeerde Verordeningen (EU) 1322/2014, 2015/96 en 2015/208 en Implementatiecommissie Verordening (EU) 2015/504. We bevestigen de toepassing van de voorschriften van deze regelgeving in de hele website wat betreft tijden, inhoud, toegang en beschikbaarheid van de documentatie voor reparatie- en onderhoud van voertuigen als voorgeschreven in de verordening. Ref.: http://eur-lex.europa.eu
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Dit is thans de Europese verordening betreffende "toegang tot informatie aangaande reparatie en onderhoud van voertuigen" voor reparatie en onderhoud van land- en bosbouwtrekkers (Verordening (EU) Nr. 167/2013.) We bevestigen de toepassing van de voorschriften van deze verordening in de gehele website wat betreft tijden, inhoud, toegang en beschikbaarheid van de technische reparatie- en onderhoudsdocumentatie van de door de norm aangegeven voertuigen. Voor alle details of eventuele specifieke afwijkingen met betrekking tot deze verordening, zie de sectie "Contractuele Voorwaarden" op de site. Ref.: http://eur-lex.europa.eu
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Deze website beschermt en waarborgt alle persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers door toepassing op alle delen ervan van de "WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS" gedefinieerd door het Wetsbesluit (IT) nr. 196 d.d. 30 juni 2003 toe te passen. Ref.: http://www.parlamento.it
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Deze website is ontworpen om aankoop en raadpleging van CNH Industrial technische documenten mogelijk te maken. De documenten kunnen worden gekocht door alle onafhankelijke operators van de sector landbouwtrekkers (onafhankelijke monteurs, touringclubs, hulpdiensten op de weg, operators die revisiediensten en tests aanbieden en operators die training aanbieden voor de monteurs) en door het servicenetwerk van CNH Industrial. Voor alle B2B operators (fabrikanten en distributeurs van reserveonderdelen, fabrikanten van reparatie-uitrusting of werktuigen, uitgevers van technische informatie enz.) zijn overeenkomsten voor levering van technische documentatie beschikbaar met voorwaarden en specifieke afspraken direct opgemaakt met CNH Industrial Italia SpA., in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake toegang tot informatie betreffende reparatie en onderhoud van voertuigen.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Voor alle behandelde voertuigen zijn beschikbaar: - Reparatie- en onderhoudshandleidingen met reparatie- en onderhoudsprocedures, schakelschema's, troubleshooting en algemene informatie op mechanisch en elektrisch/elektronisch gebied; - Reparatietijdschema's; - Catalogus speciale gereedschappen; - Geprogrammeerd Onderhoud. - Catalogus reserveonderdelen; - Servicebulletins; - Gebruiks- en onderhoudshandleidingen. Het is bovendien mogelijk die documentatie te zoeken door de VIN met betrekking tot het voertuig in kwestie op te zoeken, de aanwezigheid van terugroepcampagnes te controleren en regeleenheden te herprogrammeren met behulp van specifieke software-hulpmiddelen beschikbaar op de site (zie specifieke sectie voor meer details). Bovengenoemde technische informatie kan worden geraadpleegd door de aankoop van abonnementen, opgesplitst op uur-, dag-, week-, maand- en jaarbasis.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
- Reparatie- en onderhoudshandleidingen met reparatie- en onderhoudsprocedures, schakelschema's, troubleshooting en algemene informatie op mechanisch en elektrisch/elektronisch gebied; - secties van reparatie- en onderhoudshandleidingen; - reparatie- en onderhoudsmonografieën; - gebruiks- en onderhoudshandleidingen; - Reparatietijdschema's; - Catalogus speciale gereedschappen; - Geprogrammeerd Onderhoud. - Catalogus reserveonderdelen; - Servicebulletins; - Gebruiks- en onderhoudshandleidingen. Raadpleeg voor meer informatie de sectie "FAQ (Dikwijls Gestelde Vragen)" die volledig gewijd is aan de aankoop en raadpleging van de op het Web-portaal beschikbare documentatie.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Volgens het beleid van CNH Industrial inzake technische documentatie, moet alle op informatiedragers gedistribueerde documentatie op passende wijze beschermd worden, om te garanderen dat deze niet gewijzigd wordt en de economische en intellectuele waarde ervan is gewaarborgd, door het wijzigen ervan tegen te gaan en de veilige en geleide toegang voor zowel onafhankelijke operators als het CNH Industrial-servicenetwerk te garanderen. Alle documenten mogen uitsluitend voor intern gebruik worden afgedrukt. De documentatie mag niet verkocht, gekopieerd, gedupliceerd of verhuurd worden.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
- Reparatie- en onderhoudshandleidingen; - reparatie- en onderhoudsmonografieën; - troubleshooting; - servicebulletins; - speciale hulpmiddelen; - raadpleging onderdelencatalogus; - diagnose-apparatuur.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
U dient zich op de site te registreren door alle bedrijfsgegevens in te voeren (de registratie is gratis). Na de registratie gaat u na welke informatie in de catalogus voor u interessant is, en geeft u de duur en het type te kopen abonnement aan. Het is mogelijk gratis te zoeken naar de informatie op de site, ook naar specifieke VIN's. Om de aankoop te voltooien, dient u gebruik te maken van de desbetreffende sectie en de transactie uit te voeren met behulp van een creditcard die deel uitmaakt van de geautoriseerde kanalen. Raadpleeg voor meer informatie de sectie "FAQ Reparatie- en onderhoudsinformatie" (alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers), volledig gewijd aan de aankoop en raadpleging van de op het Web-portaal beschikbare informatie.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
De kosten van de op deze website beschikbare documentatie zijn gedefinieerd in de mogelijke abonnementen van de betreffende sectie. Raadpleeg voor meer informatie over abonnementen de sectie "FAQ Reparatie- en onderhoudsinformatie" (alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers), volledig gewijd aan de aankoop en raadpleging van de op het Web-portaal beschikbare reparatie- en onderhoudsinformatie. De prijs van de technische documentatie voor onafhankelijke monteurs is proportioneel en niet-discriminerend vergeleken met de kosten ervan voor officiële CNH Industrial-monteurs;
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Erkende CNH Industrial-garages zijn al geregistreerd en hebben geen extra wachtwoorden nodig. Als u een erkende CNH Industrial -garage bent en u hebt geen wachtwoord om toegang tot het portaal te krijgen, neem dan contact op met de vertegenwoordiger voor uw markt.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Om u in te schrijven, kunt u naar de homepagina van de website gaan en klikken op: "Registreren". Na het openen van de pagina: lees de voorwaarden over het gebruik van het webportaal en de documentatie aandachtig; - bevestig dat u akkoord gaat met de algemene contractvoorwaarden; - vul het formulier in met alle bedrijfsgegevens en let vooral op de verplichte velden; - nadat u op "OPSLAAN" hebt geklikt, wordt een e-mail naar het adres gestuurd dat u in het formulier hebt opgegeven;- controleer of de e-mail aankomt en voltooi de registratieprocedure volgens de instructies in het bericht. Als u (binnen 30 minuten) niets ontvangt, is het bericht mogelijk als “SPAM” gemarkeerd. Controleer in dat geval de map waarin de spam wordt opgeslagen. NB: om dit probleem in de toekomst te voorkomen, kunt u het adres van de afzender van het registratiebevestigingsbericht toevoegen aan de "witte lijst" (lijst met veilige afzenders).
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Om toegang te krijgen tot de gereserveerde zone van de website, hoeft u alleen maar op LOGIN in de rechter bovenhoek van de homepagina te klikken en vervolgens op de knop “Login” na het invoeren van uw "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord".
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Controleer of uw "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" correct zijn. Let vooral op het gebruik van hoofdletters, kleine letters en speciale tekens. Als u deze toegangsgegevens met andere mensen deelt, controleer dan of het wachtwoord niet gewijzigd is. Om uw “Wachtwoord” te resetten, dient u naar de homepagina van de website te gaan, op "Login" te klikken en vervolgens op “Bent u uw password vergeten?” te klikken In geval van overige problemen, kunt u een verzoek tot assistentie indienen door in het onderstaande formulier op "Nee" te klikken.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Klik op “Doorgaan op de website”. Als het webcertificaat is "verlopen", toont de browser (Internet Explorer 10.0 of hoger) een bericht.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Om uw account te verwijderen, kunt u een verzoek om assistentie opvragen door in het onderstaande formulier op "Nee" te klikken.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Het is onmogelijk uw "Wachtwoord" terug te vinden, maar u kunt het resetten en een nieuw wachtwoord kiezen. Om uw “Wachtwoord” te resetten, kunt u naar de homepagina van de website gaan, op "Login" klikken en vervolgens op “Bent u uw password vergeten?”.U wordt nu naar een andere pagina gebracht: voer uw "GebruikerID" in en beantwoord de veiligheidsvragen. Kies een nieuw "Wachtwoord" volgens de op de pagina uiteengezette regels en klik op "Wachtwoord veranderen". U kunt nu de site binnengaan m.b.v. uw "GebruikerID" en uw nieuwe "Wachtwoord". In geval van overige problemen, kunt u een verzoek tot assistentie indienen door in het onderstaande formulier op "Nee" te klikken.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
U hebt het volgende nodig: - een personal computer met: -- Windows 7 of hoger; -- Internet Explorer 10.0 of hoger, of Mozilla Firefox 14.0 of hoger; -- Adobe Reader 10 of hoger; -- Adobe Flash Player - gebruik van een internetverbinding; - u dient bij deze website geregistreerd te zijn; - u dient in het bezit van een creditcard te zijn.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Het is VERBODEN om de gekochte documenten te verkopen, te kopiëren, door te sturen of te verhuren. Alle gekochte documenten mogen voor intern gebruik worden afgedrukt, evenals alle andere pdf-bestanden.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
U dient bij het portaal te zijn geregistreerd om een abonnement voor technische documentatie te kopen. Voor de aankoop dient u zich in te loggen, op "Online kopen" te klikken om de lijst met beschikbare abonnementen weer te geven: zodra u het gewenste abonnement hebt geselecteerd, klikt u op de desbetreffende winkelwagen om het aan de lijst met "geselecteerde producten" toe te voegen. Klik na uw keuze op "Doorgaan" en controleer het venster met het "Overzicht" van de winkelwagen. Ga akkoord met de koopvoorwaarden en klik op "Bestelling bevestigen" om door te gaan: daarna wordt u naar de betaalpagina met creditcard geleid. Na voltooiing van uw aankoop, kunt u doorgaan met het activeren van de aangekochte abonnementen.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Ja, een abonnement kan alleen met een creditcard worden gekocht.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Nee, er is geen lijst met beschikbare documenten, omdat het systeem, na het uitvoeren van de zoekopdracht naar het voertuig, het aantal documenten kan aangeven dat nodig is voor de reparatie.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
De lijst met voor aankoop beschikbare abonnementen is zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Zodra u bent ingelogd, klikt u op "Online kopen": er wordt een venster geopend met een lijst met alle beschikbare abonnementen, met een beschrijving, de duur en de kosten. Naast elk abonnement kunt u op de "Winkelwagen" klikken om het toe te voegen aan de lijst met documenten die u wilt kopen.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Voor de aankoop hebt u een abonnement op een voertuigserie nodig (en niet op afzonderlijke handleidingen). De kosten van de documenten is gebaseerd op de duur: - H = uur - D = dag - W = week - M = maand (30 dagen) -Y = jaar.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Nee, een service kan slechts in twee talen worden gekocht. Tijdens de activering kunt u uw voorkeuren aangeven die voor de gehele duur van het abonnement zullen gelden. Aan het eind kunt u dezelfde service opnieuw aankopen, inclusief in andere talen.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Ja, u kunt ook nieuwe voorkeurstalen ingeven, ook al verschillen deze van die van de eerste aankoop.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
U kunt de cursuscatalogus en bijbehorende informatie vinden via de volgende link: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
U kunt u voor een cursus inschrijven en informatie aanvragen via de volgende link: http://lmscnhi-agce.cnhind.com Kies de gewenste cursus uit de catalogus en u vindt alle nodige contactinformatie voor de inschrijving.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
De software wordt geleverd met de EST kit die kan worden besteld via de link Diagnostische Apparatuur in de catalogus van de RMI website.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Om het EST diagnose-hulpmiddel te bestellen, kunt u de betreffende link op de RMI Website gebruiken.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Het door CNH Industrial geleverde EST diagnose-hulpmiddel is niet het enige waarmee voertuigen gediagnosticeerd kunnen worden. Ook andere kunnen worden ingezet, mits ze compatibel zijn met de actuele VCI standaard.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Nee, de diagnose kan voor alle trekkers van CNH Industrial met een enkel hulpmiddel worden uitgevoerd.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Om een nieuwe VCI te bestellen, kunt u de betreffende link op de RMI Website gebruiken.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
U kunt u direct tot CNH Industrial wenden middels onderstaand formulier teneinde deze informatie te ontvangen: HIER KLIKKEN:
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
De documentatie voor gebruik van het diagnose-hulpmiddel van CNH Industrial is beschikbaar in het Servicehandboek op de RMI website.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
De documentatie voor gebruik van het diagnose-hulpmiddel van CNH Industrial is beschikbaar in het Servicehandboek op de RMI website.
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Was deze informatie nuttig? Yes No
Onze dank voor uw hulp, prettige navigatie!