Často kladené dotazy – kontaktujte nás

Musíte se zaregistrovat na webové stránce zadáním všech údaju o spolecnosti (registrace je bezplatná). Po zaregistrování musíte nalézt informace z ruzných typu dostupných v katalogu a definovat trvání a typ predplatného, které chcete koupit. Mužete zcela bezplatne hledat informace dostupné na webové stránce, vcetne hledání konkrétních císel VIN. Chcete-li dokoncit nákup, musíte použít príslušnou cást, kde se provádí transakce s kreditní kartou náležející do jednoho z úcastnických okruhu. Podrobnejší informace naleznete v cásti „Casto kladené otázky – informace o opravách a údržbe“ (viditelné pouze pro prihlášené uživatele), která je konkrétne zamerena na zakoupení a prohlížení dostupných informací na webovém portálu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ceny dokumentu dostupných na této webové stránce jsou definovány podle predplatných, které lze nalézt v pridelené cásti. Podrobnejší informace týkající se predplatného naleznete v cásti „Casto kladené otázky – informace o opravách a údržbe“ (viditelné pouze pro registrované uživatele, kterí jsou prihlášeni), která je konkrétne zamerena na zakoupení a prohlížení informací o opravách a údržbe dostupných na webovém portálu. Cena technických dokumentu je pro nezávislé provozovatele opraven úmerná a nediskriminující v porovnání s náklady pro oficiální opraváre CNH Industrial.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Pro všechna podchycená vozidla jsou k dispozici následující: – prírucky o opravách a údržbe obsahující postupy oprav a údržby, schémata elektrického zapojení, zjištování a odstranování poruch a obecné informace o mechanických a elektrických/elektronických problémech; – doby oprav; – katalog speciálního náradí a vybavení; – plánovaná údržba; – katalog náhradních dílu; – servisní oznámení; – publikace o používání a údržbe. Je také možné hledat tyto dokumenty vyhledáváním podle VIN konkrétního vozidla, kontrolovat výskyt kampaní stahování a preprogramování rídicích jednotek pomocí konkrétních softwarových nástroju, které jsou dostupné na webové stránce (podrobnejší informace naleznete v konkrétní cásti). Prohlížení techto technických informací je k dispozici po zakoupení predplatného, které je rozdeleno na hodinové, denní, týdenní, mesícní a rocní.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
– prírucky o opravách a údržbe obsahující postupy oprav a údržby, schémata elektrického zapojení, zjištování a odstranování poruch a obecné informace o mechanických a elektrických/elektronických problémech; – cásti prírucek o opravách a údržbe; – monografie o opravách a údržbe; – publikace o používání a údržbe; – doby oprav; – katalog speciálního náradí a vybavení; – plánovaná údržba; – katalog náhradních dílu; – servisní oznámení; – publikace o používání a údržbe. Máte-li zájem o další informace, podívejte se do cásti „FAQ“ (casto kladené otázky), které jsou konkrétne zamereny na zakoupení a prohlížení dokumentace dostupné na webovém portálu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Zásady spolecnosti CNH Industrial na poli technických dokumentu vyžadují, aby veškeré dokumenty distribuované s podporou IT byly primerene chráneny, aby se zajistila jejich hospodárská a intelektuální hodnota a aby je nebylo možné menit, aby byla znemožnena jejich úprava a zarucen bezpecný prístup s pruvodcem pro nezávislé operátory, a rovnež pro servisní sít CNH Industrial. Všechny dokumenty lze vytisknout pouze pro vnitropodnikovou potrebu. Dokumenty nelze prodávat, kopírovat, rozmnožovat nebo pronajímat.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
– prírucky o opravách a údržbe; – monografie o opravách a údržbe; – zjištování a odstranování poruch; – servisní oznámení; – zvláštní nástroje; – prohlížení katalogu soucástí; – diagnostické zarízení.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
V soucasné dobe je narízením EU týkajícím se „prístupu k informacím o opravách a údržbe vozidel“ narízení (EU) c. 167/2013, delegovaná narízení Komise (EU) 1322/2014, 2015/96 a 2015/208 a provádecí narízení Komise (EU) 2015/504. Potvrzujeme zaclenení ustanovení techto narízení na celé webové stránce ohledne casu, obsahu, prístupu a dostupnosti technických dokumentu o opravách a údržbe vozidel, které jsou v tomto narízení uvedeny. Viz: http://eur-lex.europa.eu
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
V soucasné dobe je narízením EU týkajícím se „prístupu k informacím o opravách a údržbe vozidel“ pro informace o opravách a údržbe zemedelských nebo lesnických traktoru narízení (EU) c. 167/2013. Potvrzujeme zaclenení ustanovení tohoto narízení na celé webové stránce stran casu, obsahu, prístupu a dostupnosti technických dokumentu o opravách a údržbe vozidel, které jsou v tomto narízení uvedeny. Veškeré podrobnosti nebo jakékoli konkrétní odchylky související s tímto narízením naleznete v cásti „Smluvní podmínky“ na webové stránce. Viz: http://eur-lex.europa.eu
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Tato webová stránka chrání a zarucuje veškeré osobní údaje registrovaných uživatelu; na všechny její cásti je aplikován „ZÁKON O OCHRANE OSOBNÍCH ÚDAJU“ definovaný legislativním narízením (IT) c. 196 ze dne 30. cervna 2003. Viz: http://www.parlamento.it
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Tato webová stránka byla vytvorena pro nákup a prohlížení prumyslových technických dokumentu CNH. Uvedené dokumenty si mohou zakoupit všichni nezávislí specialisté v odvetví zemedelských traktoru (nezávislí mechanici, automobilové kluby, spolecnosti nabízející asistencní služby v silnicní doprave, specialisté nabízející údržbárské a testovací služby, dále specializovaná školící pracovište pro mechaniky) a servisní sít CNH. Pro všechny operátory B2B (výrobce a distributory náhradních dílu, výrobce zarízení a prístroju na opravy, vydavatele technických informací atd.) jsou k dispozici smlouvy o dodávce technických dokumentu v rámci pravidel a konkrétních ujednání stanovených prímo spolecností CNH Industrial Italia SpA. v souladu s aktuálními zákony, které regulují prístup k informacím o opravách a údržbe vozidel.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Chcete-li stornovat svuj úcet, zašlete žádost o podporu klepnutím na „Ne“ v níže uvedeném formulári.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Své „Heslo“ si vyzvednout nemužete, ale mužete je obnovit, tedy nove nastavit. Chcete-li obnovit své „Heslo“, prejdete na domovskou webovou stránku, klepnete na „Prihlásit“ a potom klepnete na „Zapomneli jste své heslo?“ Potom budete presmerováni na jinou stránku: zadejte své „ID uživatele“ a zodpovezte bezpecnostní otázky. Zvolte nové „Heslo“ podle pravidel uvedených na této stránce a potom klepnete na „Zmenit heslo“. Nyní mužete vstoupit na webovou stránku pomocí svého „ID uživatele“ a nového „Hesla“. V prípade dalších problému zašlete žádost o podporu klepnutím na „Ne“ v níže uvedeném formulári.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Peclive zkontrolujte, že vaše „Jméno uživatele“ a „Heslo“ jsou správné, obzvláštní pozornost venujte velkým písmenum, malým písmenum a speciálním znakum. Pokud tyto prístupové údaje sdílíte s ostatním pracovníky, peclive zkontrolujte, že heslo není zmeneno. Chcete-li obnovit své „Heslo“, prejdete na domovskou webovou stránku, klepnete na „Prihlásit“ a potom klepnete na „Zapomneli jste své heslo?“ V prípade dalších problému zašlete žádost o podporu klepnutím na „Ne“ v níže uvedeném formulári.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Klepnete na „Pokracovat na webové stránce“. Pokud má certifikát webové stránky „prošlou platnost“, program prohlížece (Internet Explorer 10.0 nebo vyšší) zobrazuje informacní zprávu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Chcete-li vstoupit do vyhrazené oblasti webové stránky, pouze klepnete na PRIHLÁŠENÍ v pravém horním rohu domovské stránky a po zadání svého „Jména uživatele“ a „Hesla“ klepnete na tlacítko „Prihlášení“.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Autorizované dílny CNH Industrial jsou již zaregistrovány a nepotrebují žádná další hesla. Pokud jste autorizovaná dílna CNH Industrial a nemáte heslo k prístupu na portál, obratte se na predstavitele vašeho místního trhu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Chcete-li se zaregistrovat, prejdete na domovskou stránku a klepnete na: „Registrace“. Jakmile se stránka otevre: – peclive si prectete podmínky dohody o používání webového portálu a dokumentu; – potvrdte svoji dohodu obsahující smluvní podmínky; – vyplnte všechny údaje o spolecnosti, venujte pri tom zvláštní pozornost povinným cástem; – po klepnutí na „ULOŽIT“ bude na e-mailovou adresu zadanou na formulári odeslán e-mail; – zkontrolujte, že e-mail došel a dokoncete postup registrace; pri tom postupujte podle pokynu obsažených ve zpráve. Pokud nic nedostanete (do 30 minut), je možné, že zpráva byla oznacena jako „NEVYŽÁDANÁ POŠTA“. V tomto prípade zkontrolujte složku, ve které se archivuje nevyžádaná pošta. Neprehlédnete: Abyste se vyhnuli v budoucnosti opakování tohoto problému, zadejte adresu odesilatele zprávy o potvrzení registrace do „Bílé listiny“ (seznamu bezpecných odesilatelu).
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Chcete-li zakoupit predplatné prohlížení informací, musíte být zaregistrováni na portálu. Chcete-li uskutecnit nákup, musíte se nejprve prihlásit a klepnutím na „Nákup on-line“ zobrazit seznam dostupných predplatných: jakmile vyberete predplatné, které chcete, klepnutím na jeho nákupní vozík jej pridáte do seznamu „Vybraných produktu“. Jakmile skoncíte výber, klepnete na tlacítko „Pokracovat“ a zkontrolujte okno „Prehled“ nákupního vozíku. Vyjádrete souhlas s podmínkami nákupu a pokracujte klepnutím na „Potvrdit objednávku“: potom budete prepojeni na platbu na stránce kreditních karet. Když jste dokoncili nákup, pokracujte prosím na aktivaci zakoupeného predplatného.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ano, predplatné lze koupit pouze pomocí kreditní karty.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ne, neexistuje žádný seznam dostupných dokumentu, protože systém po skonceném hledání vozidla je schopen uvést radu dokumentu potrebných na jeho opravu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Seznam predplatných, které lze zakoupit, mohou shlédnout všichni prihlášení uživatelé. Jakmile jste prihlášeni, klepnete na „Nákup on-line“: otevre se okno se seznamem všech dostupných predplatných, vcetne popisu, trvání a ceny. Vedle každého predplatného mužete klepnutím na „Nákupní vozík“ pridat toto predplatné do seznamu dokumentu, které chcete koupit.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Nákup zahrnuje predplatné pro konstrukcní radu vozidel (a nikoli na jednotlivé prírucky). Cena dokumentu se zakládá na trvání: – H = hodina – D = den – W = týden – M = mesíc (30 dnu) – Y = rok.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ne, službu lze koupit pouze ve dvou jazycích. V dobe aktivace mužete uvést svoje predvolby, které se budou udržovat po celou dobu trvání predplatného. Mužete uskutecnit nový nákup pro stejnou službu, vcetne odlišných jazyku.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ano, je také možné vyjádrit nové predvolby jazyka, i když jsou odlišné od prvního nákupu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Budete potrebovat: – osobní pocítac a k nemu: -- Windows 7 nebo vyšší; -- Internet Explorer 10.0 nebo vyšší nebo Mozilla Firefox 14.0 nebo vyšší; -- Adobe Reader 10 nebo vyšší; -- Adobe Flash Player – používající internetové pripojení; – být zaregistrováni na této webové stránce; – mít kreditní kartu.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Zakoupené dokumenty je ZAKÁZÁNO prodávat, kopírovat, prevádet nebo pronajímat. Všechny zakoupené dokumenty lze volne tisknout pro vnitropodnikovou potrebu, jako kterýkoli jiný soubor PDF.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Katalog kurzu a príslušné informace najdete na tomto odkazu: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ke kurzu se mužete registrovat a informace si vyžádat na tomto odkazu: http://lmscnhi-agce.cnhind.com Zvolte si požadovaný kurz z katalogu a najdete všechny potrebné kontaktní informace k registraci.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Software je dodáván se sadou EST, kterou lze objednat pomocí odkazu na diagnostické zarízení v katalogu webové stránky RMI.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Pro objednávku diagnostického nástroje EST jednoduše použijte odkaz na webové stránce RMI.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Diagnostický nástroj EST dodávaný firmou CNH Industrial není jediný, který mužete používat pro provádení diagnostiky vozidel. Lze používat i jiné nástroje, jsou-li slucitelné se stávajícími normami VCI.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Ne, diagnostiku na všech traktorech CNH Industrial lze provádet s jediným nástrojem.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Pro objednávku nových VCI jednoduše použijte odkaz na webové stránce RMI.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Pro získání techto informací kontaktujte prímo firmu CNH Industrial pomocí níže uvedeného formuláre: KLEPNETE SEM.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Dokumentace pro používání diagnostického nástroje CNH Industrial je k dispozici v servisní prírucce na webové stránce RMI.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Dokumentace pro používání diagnostického nástroje CNH Industrial je k dispozici v servisní prírucce na webové stránce RMI.
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Byly tyto informace užitečné? Yes No
Děkujeme za vaši pomoc, přejeme vám příjemné chvíle strávené surfováním!