Pogosto zastavljena vprašanja Stik z nami

Ta spletna stran omogoca nakup in pregledovanje tehnicnih dokumentov CNH Industrial. Dokumente lahko kupijo vsi neodvisni izvajalci v kmetijski industriji (neodvisni mehaniki, avtomobilski klubi, podjetja za pomoc na cesti, podjetja, ki ponujajo storitve pregledov in testiranja, in podjetja, ki zagotavljajo izobraževanja za mehanike) ter servisna mreža CNH Industrial. Za vsa podjetja, ki ponujajo storitve za podjetja (proizvajalce in distributerje nadomestnih delov, proizvajalce opreme ali instrumentov za popravilo, izdajatelje tehnicnih informacij itd.), so na voljo pogodbe o dobavi tehnicnih dokumentov s pravili in posebnimi roki in pogoji, ki jih doloca neposredno CNH Industrial Italia SpA., v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Trenutno evropsko zakonodajo, ki ureja "dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil" predstavljajo uredba (EU) št. 167/2013, delegirane uredbe (EU) 1322/2014, 2015/96 in 2015/208 ter izvedbeni sklep komisije (EU) št. 2015/504. Potrjujemo izvajanje dolocb te uredbe na celotni spletni strani, kar zadeva casovna obdobja, vsebino, dostop in razpoložljivost tehnicnih dokumentov za popravilo in vzdrževanje vozil, ki jih doloca ta uredba. Povezava: http://eur-lex.europa.eu
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Trenutno evropsko zakonodajo, ki ureja "dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil" za popravilo in vzdrževanje kmetijskih ali gozdnih traktorjev predstavlja uredba (EU) št 167/2013. Potrjujemo izvajanje dolocb te uredbe na celotni spletni strani, kar zadeva casovna obdobja, vsebino, dostop in razpoložljivost tehnicnih dokumentov za popravilo in vzdrževanje vozil, ki jih doloca ta uredba. Za podrobne informacije o morebitnih posebnih odstopanjih v zvezi s to uredbo glejte podstran "Pogodbeni roki in pogoji" na spletni strani. Povezava: http://eur-lex.europa.eu
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Ta spletna stran šciti in varuje vse osebne podatke registriranih uporabnikov, saj v celoti upošteva "ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV", ki ga doloca zakonodajni odlok (IT) št. 196 z dne 30. junija 2003. Povezava: http://www.parlamento.it
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Naslednje je na voljo za vsa obravnavana vozila: - Prirocniki za popravilo in vzdrževanje, ki vsebujejo postopke za popravilo in vzdrževanje, elektricne sheme, napotke za odpravljanje napak ter splošne informacije o mehanskih in elektricnih/elektronskih delih; - casovni normativi; - katalog specialnega orodja & opreme; - predpisano vzdrževanje; - katalog nadomestnih delov; - obvestila za servise; - prirocniki za uporabo in vzdrževanje. Te dokumente je mogoce iskati tudi po številki VIN dolocenega vozila, preveriti je mogoce prisotnost kampanj vpoklica ter reprogramirati kontrolne enote s pomocjo posebne programske opreme, ki je na voljo na spletni strani (glejte ustrezen sklop za vec informacij). Te tehnicne informacije je mogoce pregledovati z nakupom narocnine za cas ene ure, enega dneva, enega tedna, enega meseca in enega leta.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
- Prirocniki za popravilo in vzdrževanje, ki vsebujejo postopke za popravilo in vzdrževanje, elektricne sheme, napotke za odpravljanje napak ter splošne informacije o mehanskih in elektricnih/elektronskih delih; - sklopi prirocnikov za popravilo in vzdrževanje; - zvezki za popravilo in vzdrževanje posameznih sklopov; - prirocniki za uporabo in vzdrževanje; - casovni normativi; - katalog specialnega orodja & opreme; - predpisano vzdrževanje; - katalog nadomestnih delov; - obvestila za servise; - prirocniki za uporabo in vzdrževanje. Za dodatne informacije glejte sklop "Pogosto zastavljena vprašanja", ki je v celoti namenjen nakupu in pregledovanju dokumentacije, ki je na voljo na spletnem portalu.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Politika CNH Industrial glede tehnicnih dokumentov zahteva, da so vsi dokumenti, posredovani na nosilcu IT, ustrezno zašciteni, da se zagotovi njihova ekonomska in intelektualna vrednost ter da jih ni mogoce spremeniti. S tem se prepove njihovo spreminjanje in zagotovi varen in voden dostop tako za neodvisne izvajalce kot za servisno mrežo CNH Industrial. Vse dokumente je mogoce natisniti samo za interno uporabo v podjetju. Dokumentov se ne sme prodati, kopirati, reproducirati ali izposojati.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
- prirocnike za popravilo in vzdrževanje; - zvezki za popravilo in vzdrževanje posameznih sklopov; - napotke za odpravljanje težav; - obvestila za servise; - posebna orodja; - posvetovanje s katalogom delov; - oprema za diagnostiko.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Prijaviti se morate na spletni strani in vnesti vse podatke o podjetju (prijava je brezplacna). Po prijavi morate poiskati informacije, ki jih potrebujete, iz razlicnih vrst dokumentov, ki so na voljo v katalogu, ter dolociti trajanje in vrsti narocnine, ki jo boste kupili. Informacije na spletni strani si lahko ogledate brezplacno, vkljucno z iskanjem po specificnih kodah VIN. Za dokoncanje nakupa morate izvesti transakcijo s kreditno kartico prek ene od sodelujocih strani za placevanje s kartico. Za vec informacij glejte sklop “Pogosto zastavljena vprašanja, Informacije o popravilu in vzdrževanju” (viden samo prijavljenim uporabnikom), ki je v celoti posvecen nakupu in pregledovanju informacij, ki so na voljo na spletnem portalu.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Cena dokumentov, ki so na voljo na spletni strani, je odvisna od narocnin, ki jih je mogoce kupiti za dolocen dokument. Za vec informacij o narocninah glejte sklop “Pogosto zastavljena vprašanja, Informacije o popravilu in vzdrževanju” (viden samo prijavljenim uporabnikom), ki je v celoti posvecen nakupu in pregledovanju informacij o popravilih in vzdrževanju, ki so na voljo na spletnem portalu. Cena tehnicnih dokumentov za neodvisne serviserje je sorazmerna in nediskriminatorno primerljiva s ceno za uradne serviserje CNH Industrial.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Pooblašcene delavnice CNH Industrial so že prijavljene in ne potrebujejo dodatnih gesel. Ce ste pooblašcena delavnica CNH Industrial, in nimate gesla za dostop do portala, se obrnite na predstavnika za vaš trg.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Za prijavo na spletno stran morate obiskati domaco stran in klikniti na: "Prijava". Ko se stran odpre: - pozorno preberite pogoje za uporabo spletnega portala in dokumentov; - potrdite, da sprejemate pogodbene roke in pogoje; - izpolnite obrazec s podatki o podjetju, pri cemer bodite posebej pozorni na obvezne podatke; - ko kliknete na "SHRANI", boste na naslov, ki ste ga navedli v obrazcu, prejeli elektronsko pošto; - prepricajte se, ali ste prejeli pošto, in dokoncajte postopek prijave po navodilih v tem sporocilu. Ce sporocila ne prejmete (v 30 minutah), je bilo morda prepoznano kot "VSILJENA POŠTA". V tem primeru preverite mapo, kamor se shranjuje vsiljena pošta. Opomba: da bi se tej težavi v prihodnje izognili, vnesite naslov pošiljatelja sporocila za potrditev prijave na "beli seznam" (seznam varnih pošiljateljev).
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Za dostop do zašcitenih delov spletne strani preprosto kliknite na PRIJAVA v zgornjem desnem vogalu domace strani ter kliknite gumb “Prijava”, potem ko ste vnesli "Uporabniško ime" in "Geslo".
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Prepricajte se, da sta vaše "uporabniško ime" in "geslo" pravilna, pri cemer posebej pazite na velike in male crke ter posebne znake. Ce si podatke za dostop delite z drugimi osebami, se prepricajte, da geslo ni bilo spremenjeno. Za pridobitev "Gesla" obišcite domaco spletno stran, kliknite "Prijava" in nato kliknite "Ste pozabili geslo?". V primeru dodatnih težav, pošljite zahtevo za podporo tako, da v spodnjem obrazcu kliknete "Ne".
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Kliknite na “Ostani na spletni strani”. Ce je potrdilo spletne strani "poteklo", program brskalnika (Internet Explorer 10.0 ali novejši) prikaže informativno sporocilo.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Ce želite svoj racun preklicati, pošljite zahtevo za podporo tako, da v spodnjem obrazcu kliknete "Ne".
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Vašega "gesla" ne morete priklicati, vendar pa ga lahko ponastavite in izberete novega. Za pridobitev "Gesla" obišcite domaco spletno stran, kliknite "Prijava" in nato kliknite "Ste pozabili geslo?". Stran vas bo preusmerila drugam: vnesite svoje "uporabniško ime" in odgovorite na varnostna vprašanja. Izberite novo "geslo" tako, da sledite navodilom, ki so razložena na strani in nato kliknite na "sprememba gesla". Zdaj lahko vstopite na spletno stran z uporabo svojega "uporabniškega imena" in "gesla". V primeru dodatnih težav, pošljite zahtevo za podporo tako, da v spodnjem obrazcu kliknete "Ne".
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Potrebujete: - osebni racunalnik, ki ima: - Windows 7 ali novejše; - Internet Explorer 10.0 ali novejši oziroma Mozilla Firefox 14.0 ali novejši; - Adobe Reader 10 ali novejši; - Adobe Flash Player; - imeti morate internetno povezavo; - prijavljeni morate biti na tej spletni strani; - imeti morate kreditno kartico.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
PREPOVEDANO je prodajanje, kopiranje, prenašanje ali izposojanje kupljenih dokumentov. Vse kupljene dokumente lahko neovirano tiskate za uporabo znotraj podjetja, in sicer na enak nacin kot vsako drugo PDF datoteko.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Za nakup narocnine za ogled informacij morate biti prijavljeni na portal. Za nakup se morate najprej prijaviti, nato klikniti na "Spletni nakup", da se prikaže seznam razpoložljivih narocnin: kliknite na nakupovalni vozicek poleg narocnine, ki jo želite kupiti, da jo dodate na seznam "izbranih izdelkov". Ko koncate z izbiro, kliknite na gumb "Naprej" in preverite okno z "Vsebino" nakupovalnega vozicka. Sprejmite pogoje nakupa in kliknite na "Potrditev narocila": tedaj vas bo sistem povezal s stranjo za placilo s kreditno kartico. Po placilu aktivirajte kupljene narocnine.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Da, narocnino lahko kupite samo s kreditno kartico.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Ne, seznama razpoložljivih dokumentov ni, ker lahko sistem, potem ko poišce vozilo, prikaže številko dokumenta, ki je potreben za izvedbo popravila.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Seznam razpoložljivih narocnin je viden prijavljenim uporabnikom. Po prijavi kliknite na "Spletni nakup": odpre se okno s seznamom razpoložljivih narocnin z opisom, trajanjem in ceno. Ob vsaki narocnini lahko kliknete na "Nakupovalni vozicek" in jo s tem dodate na seznam dokumentov, ki jih želite kupiti.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Kupiti je mogoce narocnino za celoten izbor vozil (in ne za posamezne delavniške knjige). Cena dokumentov je odvisna od trajanja: - H = ura - D = dan - W = teden - M = mesec (30 dni) -Y = leto.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Ne, storitev je mogoce kupiti v samo dveh jezikih. Ob aktiviranju narocnine lahko dolocite želena jezika in te nastavitve se bodo ohranile za celotno trajanje narocnine. Za isto storitev lahko opravite nov nakup, tudi v razlicnih jezikih.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Da, lahko tudi ponovno izrazite želje glede jezika, tudi ce so drugacne kot pri prvem nakupu.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Katalog tecajev in z njim povezane informacije lahko najdete na naslednji povezavi: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Prijavo na tecaj in postavljanje vprašanj lahko izvedete na naslednji povezavi: http://lmscnhi-agce.cnhind.com katalogu izberite tecaj, ki vas zanima in našli boste vse kontaktne podatke, ki jih potrebujete za prijavo.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Programska oprema vsebuje komplet EST, ki ga lahko narocite prek povezave za diagnosticno opremo v katalogu na spletni strani RMI.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Za narocilo orodja za diagnostiko preprosto uporabite povezavo na spletno stran RMI.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Diagnosticno orodje EST, ki ga dobavlja podjetje CNH Industrial ni edino orodje, ki se lahko uporabi za izvedbo diagnostike vozila. Uporabite lahko tudi druge instrumente, ce so v skladu s trenutnimi predpisi VCI.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Ne, diagnostika traktorjev CNH Industrial se lahko izvede z enim instrumentom.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Za narocilo nove enote VCI preprosto uporabite povezavo na spletno stran RMI.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Obrnite se neposredno na podjetje CNH Industrial s spodnjim obrazcem in zahtevajte dodatne informacije: KLIKNITE TUKAJ
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Dokumentacija za uporabo diagnosticnega orodja CNH Industrial je na voljo v servisnem prirocniku za spletno stran RMI.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Dokumentacija za uporabo diagnosticnega orodja CNH Industrial je na voljo v servisnem prirocniku za spletno stran RMI.
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Ali je bila informacija uporabna? Yes No
Hvala za vašo pomoč, veselo deskanje!