Často kladené otázky - kontaktujte nás

Táto webová stránka bola vytvorená, aby sa umožnil nákup a prezeranie technických dokumentov spolocnosti CNH Industrial. Dokumenty môžu kupovat všetci nezávislí prevádzkovatelia pôsobiaci v sektore polnohospodárskych traktorov (nezávislé dielne, automobilové kluby, cestné a odtahovacie služby, prevádzkovatelia zariadení vykonávajúcich generálne opravy a kontroly a prevádzkovatelia školiacich centier pre automechanikov), ako aj prevádzkovatelia v rámci servisnej siete spolocnosti CNH Industrial. Pre všetkých prevádzkovatelov B2B (výrobcov a distribútorov náhradných dielov, výrobcov zariadení alebo prístrojov na opravy, vydavatelov technických informácií atd.) sú k dispozícii dodávatelské zmluvy na technické dokumenty s pravidlami a osobitné dohody uzavierané priamo s CNH Industrial Italia SpA., v súlade s platnými zákonmi, ktoré upravujú prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
V súcasnosti sú predpismi v Európskej únii týkajúcimi sa „prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel“ nariadenie (EU) c. 167/2013, delegované nariadenia Komisie (EU) c. 1322/2014, 2015/96 a 2015/208 a vykonávacie nariadenie Komisie (EU) c. 2015/504. Potvrdzujeme uplatnovanie ustanovení týchto nariadení v rámci celej webovej lokality, pokial ide o trvanie, obsah, prístup a dostupnost technickej dokumentácie na opravu a údržbu vozidiel, ktorá sa uvádza v nariadení. Odkaz: http://eur-lex.europa.eu
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
V súcasnosti je predpisom v Európskej únii týkajúcimi sa „prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel“ pre informácie o opravách a údržbe polnohospodárskych a lesných traktorov nariadenie (EU) c. 167/2013. Potvrdzujeme uplatnovanie ustanovení tohto nariadenia v rámci celej webovej lokality, pokial ide o trvanie, obsah, prístup a dostupnost technickej dokumentácie na opravu a údržbu vozidiel, ktorá sa uvádza v nariadení. Všetky informácie o akýchkolvek odchýlkach od uvedeného nariadenia nájdete v sekcii „Zmluvné podmienky“ na týchto stránkach. Odkaz: http://eur-lex.europa.eu
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Ochrana osobných údajov registrovaných používatelov je v každej casti týchto stránok garantovaná uplatnovaním „Zákona o ochrane osobných údajov“ v zmysle vyhlášky (Taliansko) c. 196 z 30 júna 2003. Odkaz: http://www.parlamento.it
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Pre všetky dostupné vozidlá sú k dispozícii tieto materiály: – návody na opravu a údržbu, v ktorých sú uvedené postupy na opravy a údržbu, schémy zapojenia, riešenie problémov a všeobecné informácie o mechanických a elektrických/elektronických castiach; – dlžky trvania opráv (Repair Times); – katalóg špeciálnych nástrojov a vybavenia (Special Tools & Equipment); – plánovaná údržba; – katalóg náhradných dielov; – servisné bulletiny; – prírucky na použitie a údržbu. Je tiež možné vyhladat tieto dokumenty prehladávaním podla VIN pre konkrétne vozidlo, skontrolovat existenciu kampaní na stiahnutie výrobkov a preprogramovat riadiace jednotky pomocou špecifických softvérových nástrojov, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach (na viac informácií pozri špecifickú cast). Tieto technické informácie vám budú k dispozícii na prezeranie po zaplatení predplatného podla casu trvania na jednu hodinu, jeden den, týžden, mesiac alebo rok.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
– Návody na opravu a údržbu, v ktorých sú uvedené postupy na opravy a údržbu, schémy zapojenia, riešenie problémov a všeobecné informácie o mechanických a elektrických/elektronických castiach; – casti návodov na opravu a údržbu; – monografie opráv a údržby; – návody na použitie a údržbu; – dlžky trvania opráv (Repair Times); – katalóg špeciálnych nástrojov a vybavenia (Special Tools & Equipment); – plánovaná údržba; – katalóg náhradných dielov; – servisné bulletiny; – prírucky na použitie a údržbu. Dalšie informácie si pozrite v casti „FAQ“ (Casto kladené otázky) kompletne urcenej na nákup a prezeranie dokumentácie dostupnej na webovom portáli.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
V zmysle politiky spolocnosti CNH Industrial v oblasti technickej dokumentácie sa vyžaduje náležitá ochrana všetkých dokumentov distribuovaných pomocou informacných technológií, aby si mohli uchovat svoju hodnotu z hladiska ekonomických a duševných práv a nemohli byt upravované, pricom sa zakazuje ich úprava a zarucuje sa bezpecný a riadený prístup nezávislým prevádzkovatelom a servisnej sieti CNH Industrial apod. Všetky dokumenty sa môžu tlacit len na interné úcely. Dokumenty sa nemôžu predávat, kopírovat, duplikovat alebo prenajímat.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
– Návody na opravu a údržbu; – monografie opráv a údržby; – riešenie problémov; – servisné bulletiny; – špeciálne nástroje; – prezeranie katalógu dielov; – diagnostické vybavenie.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Musíte sa zaregistrovat na tejto webovej lokalite a zadat všetky údaje o spolocnosti (registrácia je bezplatná). Po registrácii budete musiet vyhladat požadované informácie medzi rôznymi typmi položiek, ktoré sú k dispozícii v katalógu, a urcit dlžku trvania a typ predplatného, ktoré si chcete kúpit. Je možné bezplatne prehladávat informácie dostupné na webovej stránke, vrátane prehladávania špecifických VIN. Ak chcete dokoncit kúpu, musíte sa dostat do príslušnej sekcie, ktorá slúži na realizáciu transakcie pomocou platobnej karty, z jedného zo zúcastnených okruhov. Viac informácií nájdete v casti „Casto kladené otázky – informácie o opravách a údržbe“ (zobrazuje sa len prihláseným používatelom), ktorá sa zaoberá výhradne kúpou a prezeraním informácií dostupných na webovom portáli.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Cena dokumentov, ktoré sú k dispozícii na týchto stránkach, vyplýva z predplatného, ktoré sa objednáva v príslušnej sekcii. Viac informácií týkajúcich sa predplatného nájdete v casti „Casto kladené otázky – informácie o opravách a údržbe“ (zobrazuje sa len registrovaným používatelom), ktorá sa zaoberá výhradne kúpou a prezeraním informácií o opravách a údržbe dostupných na webovom portáli. Cena technických dokumentov pre nezávislých prevádzkovatelov servisov je priamo úmerná a nediskriminacná v porovnaní s cenou pre znackové servisné dielne CNH Industrial.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Autorizované servisy CNH Industrial sú už zaregistrované a nepotrebujú žiadne dalšie heslá. Ak ste autorizovaným servisom CNH Industrial a nemáte heslo na prístup k portálu, obrátte sa na zástupcu pre váš región.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Aby ste sa zaregistrovali, prejdite na domovskú stránku webovej stránky a kliknite na: „Registrácia“. Ked sa stránka zobrazí: - precítajte si pozorne zmluvné podmienky na používanie webového portálu a dokumentov; – potvrdte svoj súhlas s obchodnými podmienkami; - vyplnte formulár so všetkými údajmi o spolocnosti, pricom venujte osobitnú pozornost povinným poliam; – po kliknutí na „SAVE“ bude na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári, zaslaný e-mail; - skontrolujte nové správy vo vašej e-mailovej schránke a dokoncite registráciu podla pokynov uvedených v správe. Ak vám do tridsiatich minút nepríde žiadny e-mail, je pravdepodobné, že správa bola oznacená za nevyžiadanú poštu. V takom prípade skontrolujte zložku, v ktorej sa archivuje nevyžiadaná pošta. Pozn.: Aby ste predišli tomuto problému v budúcnosti, zadajte adresu odosielatela e-mailu s potvrdením registrácie do zoznamu dôveryhodných odosielatelov.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Na vstup do vyhradenej oblasti webovej stránky len kliknite na PRIHLÁSENIE v pravom hornom rohu domovskej stránky a kliknite na tlacidlo „Prihlásenie“ po zadaní vášho „Používatelského mena“ a „Hesla“.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Uistite sa, že vaše „Používatelské meno“ a „Heslo“ sú správne a dbajte na správnu velkost písmen a špeciálne znaky. Ak prístupové údaje zdielate s inými osobami, preverte, ci heslo nebolo zmenené. Pre obnovenie vášho „Hesla“ navštívte domovskú stránku, kliknite na „Prihlásenie“ a potom kliknite na „Zabudli ste heslo?“. V prípade dalších problémov odošlite žiadost o podporu kliknutím na „Nie“ vo formulári nižšie.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Kliknite na „Pokracovat“. Ak sa skoncí platnost certifikátu webovej lokality, internetový prehliadac (Internet Explorer 10.0 alebo vyššia verzia) zobrazí informatívne hlásenie.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Nie je možné nacítat „Heslo“, ale môžete ho resetovat a vybrat si nové. Pre obnovenie vášho „Hesla“ navštívte domovskú stránku, kliknite na „Prihlásenie“ a potom kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Potom budete presmerovaný na dalšiu stránku: zadajte „UserID“ a odpovedzte na bezpecnostné otázky. Vyberte si nové „Heslo“ podla pravidiel vysvetlených na stránke a potom kliknite na „Zmenit heslo“. Teraz môžete zadávat webové stránky pomocou vášho „UserID“ a vášho nového „Hesla“. V prípade dalších problémov odošlite žiadost o podporu kliknutím na „Nie“ vo formulári nižšie.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Ak chcete zrušit svoj úcet, prosím, odošlite žiadost o podporu kliknutím na „Nie“ vo formulári nižšie.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Musíte mat: - osobný pocítac s týmto softvérom: -- Windows 7 alebo vyššia verzia; -- Internet Explorer 10.0 alebo vyššia verzia, resp. Mozilla Firefox 14.0 alebo vyššia verzia; -- Adobe Reader 10 alebo vyššia verzia; -- Adobe Flash Player - použite internetové pripojenie; - musíte byt zaregistrovaný na týchto stránkach; - musíte vlastnit platobnú kartu.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Zakúpené dokumenty sa NESMÚ predávat, kopírovat, poskytovat alebo prenajímat iným osobám. Všetky zakúpené dokumenty si môžete vytlacit na interné úcely tak, ako ktorékolvek iné súbory PDF.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Ak si chcete predplatit prezeranie informácií, musíte sa na portáli zaregistrovat. Pri kúpe sa musíte najprv prihlásit, potom kliknite na „Nákup on-line“, a zobrazí sa okno so zoznamom položiek, ktoré si môžete predplatit: ked si niektorú z nich vyberiete, kliknite na nákupný košík, ktorý je pri nej zobrazený, a pridajte ju do zoznamu „zvolených produktov“. Ked skoncíte s výberom, kliknite na tlacidlo „Pokracovat“ a skontrolujte obsah nákupného košíka v okne „Prehlad“. Potvrdte svoj súhlas s obchodnými podmienkami a pokracujte kliknutím na „Potvrdit objednávku“: zobrazí sa stránka na platbu platobnou kartou. Po ukoncení nákupu pokracujte aktiváciou zakúpeného predplatného.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Áno, predplatné môžete zaplatit len platobnou kartou.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Nie, neexistuje žiadny zoznam dostupných dokumentov, pretože systém pri vyhladávaní podla vozidla dokáže nájst císlo konkrétneho dokumentu, ktorý je potrebný na jeho opravu.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Zoznam s položkami, ktoré si môžete predplatit, sa zobrazuje len prihláseným používatelom. Ak ste prihlásení, kliknite na „Nákup on-line“: zobrazí sa okno so zoznamom všetkých položiek, ktoré si môžete predplatit, vrátanie dlžky trvania a ceny. Pri každej položke môžete kliknút na „Nákupný košík“ a pridat ju do zoznamu dokumentov, ktoré si chcete kúpit.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Týmto nákupom si zaplatíte predplatné na celý modelový rad vozidiel (tzn. nie jednotlivé návody). Cena dokumentov závisí od dlžky trvania: – H = hodina – D = den – W = týžden – M = mesiac (30 dní) – Y = rok.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Nie, služba sa dá zakúpit len v dvoch jazykoch. Pri aktivácii môžete uviest vaše preferencie, ktoré zostanú uchované pocas celého trvania predplatenej položky. Môžete pokracovat v dalšom nákupe pre rovnakú službu vrátane iných jazykov.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Áno, môžete uviest aj nové preferencie v súvislosti s jazykovou verziou, ktoré sa môžu líšit od prvej predplatenej položky.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Katalóg kurzov a príslušné informácie môžete nájst na nasledujúcej webstránke: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Zaregistrovat sa do kurzu a vyžiadat informácie môžete na nasledujúcej webstránke: http://lmscnhi-agce.cnhind.com Vyberte si kurz, o ktorý máte záujem, v katalógu a nájdete všetky potrebné kontaktné informácie potrebné pre registráciu.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Softvér sa dodáva so súpravou EST, ktorú je možné objednat cez odkaz Diagnostické zariadenia v katalógu na webových stránkach RMI.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Na objednanie diagnostického nástroja EST jednoducho použite odkaz na webových stránkach RMI.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Diagnostický nástroj EST, dodávaný od CNH Industrial, nie je jediný, ktorý môže byt použitý na vykonávanie diagnostiky vozidiel. Iné nástroje môžu byt použité za predpokladu, že sú v súlade s platnými normami rozhrania VCI.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Nie, diagnostika všetkých CNH priemyselné traktory môže byt vykonaná jedným nástrojom.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Pre objednanie nového rozhrania VCI jednoducho použite odkaz na webovej stránke RMI.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Aby ste mohli prijímat tieto informácie, kontaktujte priamo CNH Industrial pomocou nižšie uvedeného formulára: KLIKNITE SEM
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Dokumentácia pre používanie diagnostického nástroja CNH Industrial je k dispozícii v servisnom manuáli na webovej stránke RMI.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Dokumentácia pre používanie diagnostického nástroja CNH Industrial je k dispozícii v servisnom manuáli na webovej stránke RMI.
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Boli informácie užitočné? Yes No
Ďakujeme za Vašu pomoc, šťastné surfovanie!