Препрограмиране на ECU

Софтуерът за автомобилите на Компанията се предлага за изтегляне в рамките на лиценза за EST (само когато лицензът включва право на изтегляне на софтуера). Изтеглянето на софтуера за двигатели се контролира чрез код на заявката за разрешаване на изтегляне, който се получава чрез EST (необходима е връзка с интернет) само когато лицензът е с право на изтегляне на софтуер. Във връзка с регламентите относно информацията за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (RMI) тази услуга сега се предлага и на Независими оператори в „съвместим с RMI“ режим, стига да използват VCI, който съответства на изискванията на RP1210: Въз основа на операциите за препрограмиране, изисквани от регламентите, Независимите оператори вече могат (ако имат лиценз, разрешаващ изтегляне на софтуер) да изтеглят софтуер за автомобили и да правят заявки за изтегляне на софтуер за двигатели.

Допълнителна информация относно начина на изпълнение на операцията за препрограмиране е приведена в съответното ръководство, което може да се изтегли от Сайта.