Przeprogramowanie ECU

Oprogramowanie pojazdu Firmy można pobrać w ramach licencji EST, tylko jeżeli licencja obejmuje taką formę dostępu. Pobieranie oprogramowania silnika jest kontrolowane z wykorzystaniem kodu żądania autoryzacji, który można wykorzystać tylko w narzędziu EST z połączeniem do Internetu i z licencją dającą możliwość pobierania oprogramowania. W świetle przepisów RMI dostępność tej usługi jest rozszerzana obecnie na Niezależne Podmioty w trybie „zgodności z RMI” pod warunkiem, że korzystają z interfejsu „VCI” zgodnego ze standardem RP1210: w oparciu o operacje przeprogramowania wymagane przez te przepisy, Niezależny Podmiot może (jeżeli posiada licencję umożliwiającą pobieranie oprogramowania) pobrać oprogramowanie pojazdu lub złożyć żądanie pobrania oprogramowania silnika.

Więcej szczegółów dotyczących operacji przeprogramowania znaleźć można w odpowiednim podręczniku (dostępnym do pobrania na witrynie).