Omprogrammering av styrmodul

Företagets fordonsprogramvara är tillgänglig för nedladdning i EST-licensen endast för licenser med nedladdningsåtkomst. Motorprogramvarans nedladdning styrs via en begärankod för nedladdningstillstånd, som endast är tillgänglig med en internetuppkoppling från EST och licenser med nedladdningstillgång. Mot bakgrund av RMI-förordningarna, håller denna tjänst nu på att utsträckas till oberoende operatörer i "RMI kompatibelt" läge, förutsatt de använder en "VCI" som överensstämmer med RP1210: på grundval av de omprogrammeringar som krävs av dessa föreskrifter kan en oberoende operatör (om han arbetar med en licens som tillåter nedladdning) ladda ner fordonets programvara, eller göra en begäran om att ladda ner motorns programvara.

Konsultera den specifika handboken för information om hur du utför omprogrammeringen (kan laddas ner från webbplatsen)