Επαναπρογραμματισμός ECU

Το λογισμικό οχημάτων της Εταιρείας είναι διαθέσιμο για λήψη στο πλαίσιο της άδειας EST μόνο σε άδειες με πρόσβαση στη λήψη. Η λήψη λογισμικού κινητήρα ελέγχεται μέσω ενός κωδικού αιτήματος εξουσιοδότησης λήψης που διατίθεται μόνο με σύνδεση στο διαδίκτυο από το EST, και για άδειες με πρόσβαση λήψης. Εν όψει των κανονισμών RMI, η υπηρεσία αυτή τώρα επεκτείνεται στους Ανεξάρτητους Χειριστές στη λειτουργία «συμβατό με RMI», υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ένα «VCI» που συμμορφώνεται με RP1210: με βάση τις εργασίες επαναπρογραμματισμού που απαιτούνται από αυτούς τους κανονισμούς, ο Ανεξάρτητος Χειριστής μπορεί (εφόσον λειτουργεί με άδεια που επιτρέπει τη λήψη) να κάνει λήψη λογισμικού οχημάτων ή να υποβάλει αίτημα για λήψη λογισμικού κινητήρα.

Συμβουλευτείτε το σχετικό εγχειρίδιο για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της λειτουργίας επαναπρογραμματισμού (διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο).