Omprogrammering af styreenhed

Virksomhedens software til køretøj kan kun downloades inden for EST-licensen til licenser med adgang til download. Download af software til motor styres via en kode til anmodning af download, som kun er tilgængelig med tilkobling til nettet fra EST, og for licenser med adgang til download. I lyset af RMI-forordningerne bliver denne service nu udvidet til at omfatte uafhængige operatører i "RMI-konform" tilstand, forudsat at de bruger en "VCI", der stemmer overens med RP1210: på baggrund af de omprogrammeringsprocedurer, som kræves af disse vedtægter, kan den uafhængige operatør (hvis denne er i besiddelse af en licens, som tillader download) downloade køretøjets software elle anmode om at downloade motorens software.

Se den specifikke manual for at få flere oplysninger om omprogrammeringsproceduren (fås som download fra websitet).