Preprogramovanie ECU

Softvér na vozidlá spoločnosti je k dispozícii na stiahnutie v rámci licencie EST len pre licencie s prístupom na stiahnutie. Stiahnutie softvéru motora je ovládané cez kód požiadavky na povolenie stiahnutia, k dispozícii je len s internetovým pripojením z EST a licenciou s prístupom na stiahnutie vzhľadom na predpisy RMI, táto služba sa teraz rozširuje nezávislým prevádzkovateľom v režime „vyhovujúce RMI“ za predpokladu, že používajú „VCI“, ktorá je v súlade s RP1210: na základe operácií preprogramovania požadovaného týmito predpismi môže nezávislý prevádzkovateľ (v prípade prevádzky s licenciou umožňujúcou stiahnutie) stiahnuť softvér vozidla, alebo podať žiadosť na stiahnutie softvéru motora.

V konkrétnych príručkách si pozrite podrobnosti o spôsobe vykonávania činnosti preprogramovania (k dispozícii na prevzatie z lokality).