ECU omprogrammering

Selskapets kjøretøyprogramvare er tilgjengelig for nedlasting med EST-lisensen bare til lisenser med tilgang til nedlasting. Nedlastingen av motorens programvare styres via en kode med godkjenningsforespørsel for nedlasting, kun tilgjengelig med internett-tilkobling fra EST, og for lisenser med adgang til nedlastinger. Med henvisning til RMI-forskriftene, utvides denne tjenesten nå til uavhengige operatører i modus som er "kompatibelt med RMI", forutsatt at de bruker en "VCI" som kompatibel med RP1210: På grunnlag av omprogrammeringstiltakene som kreves av denne forskrift, kan den uavhengige operatøren (hvis han arbeider med en lisens som tillater nedlasting) laste ned kjøretøyets programvare, eller lage en forespørsel om å laste ned motorprogramvaren.

Konsultere den spesifikke håndboken for informasjon om hvordan du utfører omprogrammeringen (tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet).