ECU pārprogrammēšana

Uzņēmuma transportlīdzekļa programmatūra ir pieejama lejupielādei kopā ar EST licenci tikai licencēm, kurām ir lejupielādes piekļuve. Dzinēja programmatūras lejupielādi kontrolē lejupielādes autorizācijas pieprasījuma kods, kas pieejams tikai ar interneta savienojumu no EST, un licencēm ar lejupielādes piekļuvi. Ņemot vērā RMI noteikumus, šis pakalpojums tagad ir paplašināts neatkarīgajiem operatoriem "ar RMI savietojams" režīmā, ja viņi izmanto "VCI", kas atbilst RP1210: pamatojoties uz pārprogrammēšanas darbībām, ko pieprasa šie noteikumi, neatkarīgais operators var (ja strādā ar licenci, kas ļauj lejupielādi) lejupielādēt transportlīdzekļa programmatūru vai pieprasīt dzinēja programmatūras lejupielādi.

Sk. atbilstošo instrukciju par to, kā veikt pārprogrammēšanas operāciju (pieejama lejupielādei vietnē).