ECU ümberprogrammeerimine

Ettevõtte sõidukite tarkvara on saadaval allalaadimiseks EST litsentsi raames ja ainult nendele litsentsidele, millel on juurdepääs allalaadimiseks. Mootori tarkvara allalaadimist kontrollitakse allalaadimise taotluskoodi tuvastamisega, mis on saadaval ainult EST netiühendustelt, ja allalaadimise juurdepääsuga litsentsidele. RMI määruste valguses laiendatakse seda teenust nüüd sõltumatutele ettevõtjatele RMI-ühilduvas režiimis, tingimusel et neil on kasutusel VCI, mis vastab RP1210 standarditele: vastavalt nendele määrustele saab sõltumatu ettevõtja (kellel on allalaadimist lubav litsents) laadida ümberprogrammeerimiseks alla sõiduki tarkvara või saata taotluse mootori tarkvara allalaadimiseks.

Ümberprogrammeerimise operatsiooni tegemise üksikasjad leiate vastavast käsiraamatust (saidil allalaadimiseks saadaval).