Reprogramare ECU

Software-ul pentru autovehiculele Companiei este disponibil pentru descărcare în cadrul licenţei EST numai în cazul licenţelor cu acces la descărcare. Descărcarea software-ului motorului este controlat prin intermediul unui cod de solicitare a autorizaţiei de descărcare, disponibil numai prin intermediul unui conexiuni la internet de la EST şi la licenţele cu acces la descărcare. În lumina reglementărilor RMI, acest serviciu este acum extins la Operatorii independenţi din modul „compatibil RMI”, cu condiţia utilizării de către aceştia a unui „VCI” conform cu RP1210: pe baza operaţiilor de reprogramare impuse de aceste regulamente, Operatorul independent poate (dacă operează cu o licenţă care permite descărcarea) să descarce software pentru autovehicul sau să solicite descărcarea software-ului pentru motor.

Consultaţi manualul specific pentru detalii referitoare la modul de efectuare a operaţiunii de reprogramare (poate fi descărcat de pe site).