Herprogrammering van de ECU

De software voor voertuigen van het Bedrijf is met een EST licentie alleen beschikbaar voor downloaden voor licenties met toegang tot de downloadfunctie. Downloaden van motorsoftware wordt geregeld middels een code voor het aanvragen van een vergunning voor het downloaden, die alleen verkrijgbaar is met een internetverbinding vanuit de EST, en voor licenties met toegang tot downloaden onder RMI verordeningen; deze functie wordt nu ook verstrekt aan Onafhankelijke Operators in de "RMI-conforme" modus, mits zij gebruik maken van een "VCI" die voldoet aan RP1210: op grond van de herprogrammeringswerkzaamheden die in deze verordeningen wordt vereist, kan de Onafhankelijke Operator (indien hij/zij beschikt over een licentie die downloaden toestaat) voertuigsoftware downloaden, of een verzoek daartoe indienen.

Raadpleeg de specifieke handleiding voor meer informatie over de herprogrammeerhandeling (te downloaden op de website).