Графици за времето за ремонт/ оборудване

Serviceability предоставя на официалната сервизна мрежа и на Независимите оператори информацията, необходима за ремонт и обслужване на автомобилите:

·  Стандартните продължителности за изпълнение на дейностите по ремонта и техническото обслужване на автомобилите са приведени в областта „Методи и продължителности на ремонтите“

·  Всички периодични операции, които трябва да се изпълняват за гарантиране на нормалното функциониране на автомобилите, са приведени в областта „Планове за техническо обслужване“.

·  Специфичните инструменти и оборудване, които трябва да се използват по изделията и компонентите за гарантиране на качеството и продължителността на операциите по техническото обслужване, са изброени в областта „Специални инструменти“